19 майя 2024

СÆРБÆРЗОНД ЦÆМÆЙ УÆН, Е НÆМÆ ЕС!..

25.11.2023 | 22:37

Зундгонд куд æй, уотемæй ноябри райдайæни Мæскуй кадгин уавæри байгон æй дуйнеуон равдист-форум «Уæрæсе». Адæмон хæдзаради еугур къабæзти æнтæстдзийнæдти Еугуруæрæсеуон центри фæзуæтти ци урух равдист цæуй, уоми архайунцæ еугур уæрæсейаг регионтæ, агъазиау кустадон æма амалгъонадон компанити, паддзахадон корпорацитæ æма æхсæнадон организацити минæвæрттæ. Форуми программи зингæ бунат лæвæрд æрцæудзæнæй аййевадон коллективтæ æма культури къабази иннæ архайгути исфæлдистадæн.

Еци урух æмбурди зæрдиагæй архайуй Республикæ Цæгат Иристон-Алани дæр. Форум байгон кæнуни фæдбæл кадгин æмбурди Цæгат Иристонæй архайдтонцæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло, нæ республики хецаудзийнади минæвæрттæ.

Цæгат Иристони экспозици байгон кæнуни фæдбæл цитгин мадзали райдайæни Сергей Меняйло æ радзубандий загъта:

– Форум «Уæрæсе»-й размæ нæ республикæ устур цæттæгæнæн куст бакодта. Цæгат Иристони экспозици æвдист цæудзæнæй цалдæр тематикон декадæй – ахурадæ, туризм, культурæ, горæтаг алфамбулай, спорт æма уотæ идарддæр. Дæс бонæй дæс бонемæ экспозицитæ æййивд цæудзæнæнцæ амунд темити бундорбæл. Кинонивтæ æма æндæр цæстуингæ æрмæгути фæрци равдисти архайгутæ базондзæнæнцæ, еу кенæ иннæ къабази Цæгат Иристон ци æнтæстдзийнæдтæ æвдесуй, уони. Еугур хъауритæй дæр байархайдзинан Иристони абони цард еугурвæрсугæй равдесунбæл, нæ хуæдбундор культури зингæдæр хæзнатæ адæми размæ рахæссунбæл, цæмæй форуми архайгути бафæндæуа республикæ бабæрæг кæнун æма лæмбунæгдæр базонгæ ун æ адæми хæццæ, æ алæмæти æрдзи хæццæ.

Уой фæсте ба игонгонд æрцудæй нæ республики экспозици. Уой бабæрæггæнæг дзилли зæрдитæ сæ аййевадæй барохс кодтонцæ нæ национ аййевади дæснитæ. Зæгъæн, зæрдæмæдзæугæ театрализацигонд равдисти архайдтонцæ Петербурги Мариинаг театри дзæуæгигъæуккаг филиали артисттæ.

Экспозиций иуазгутæн бацæттæ кодтонцæ аллихузон цæмæдесаг мастер-класстæ, лекцитæ, фембæлдтитæ Цæгат Иристони зундгонддæр минæвæртти хæццæ.

Аци форуми архайун нæ республикæн æй ахсгиаг фæрæзнæ. Уæлдайдæр ба уомæ гæсгæ, æма иннæ анз Цæгат Иристон бæрæг кæндзæнæй æртæ ахсгиаг историон цауи – Уæрæсей хæццæ байеу уни 250 анзи, Дзæуæгигъæуи 240 анзи æма республики автономий 100 анзи. Ке зæгъун æй гъæуй, нæ республики экспозицитæ аразгутæ байархайдтонцæ, цæмæй аци юбилейтæ дæр урух æвдист æрцæуонцæ иристойнаг экспозицити.

Еу загъдæй, форум «Уæрæсе»-й куст æ тæмæни бацудæй. Нæ республики экспозиций нуриуæнгæ рахецæн æй туризми декадæ, рацудæй си спорти декадæ, фæстæдæр ба иристойнаг стендтæ лæвæрд æрцæудзæнæнцæ ахуради къабазæн, фæстæдæр ба – культурæн…

Равдисти цæгатиристойнаг экспозицити хæццæ зонгæ кæнгæй, нæ бон æй сæрустурæй уой зæгъун, æма, сæрбæрзонд цæмæй уæн, е нæмæ ес!..