24 апреля 2024

СÆРМАГОНД ÆФСÆДДОН ОПЕРАЦИЙ АРХАЙГУТÆН – АГЪАЗ

08.07.2023 | 22:20

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Хецауади Сæрдар ДЗАНАЙТИ Барис видеоконференцбастдзийнади фæрци архайдта Цæгат Кавкази федералон зилди Уæрæсей Федераций Президенти Æнхæстбаргин минæвари размæ Оперативон штаби æмбурди, амудта ’й Юрий ЧАЙКА. Мадзал арæзт æрцудæй сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæ æма уони бийнонтæн агъази фæдбæл.

 

Æмбурди кусти архайдтонцæ Уæрæсей Федераций Гъæуайкæнуйнади министради минæвæрттæ æма Цæгат Кавкази федералон зилди регионти разамонгутæ.

Паддзахади Сæргълæууæги минæвар Цæгат Кавкази федералон зилди е ’ргом раздахта евгъуд фæлладуадзæн бæнтти цаутæмæ, етæ «иссæнцæ æхсæнади æнгомдзийнадæ æма еудзийнади радон фæлварæн Сæйраг Уæлдæр командæгæнæг Президент Владимир Путини алливарс сæрдареуæггæнæг федар тухти æрбамбурдæн».

– Æма уæрæсейæгтæ еци «Федардзийнади фæлварæн» исæнхæст кодтонцæ æнтæстгинæй. Цæгат Кавкази, æ регионти цæргутæ хуарз кæми зонунцæ æмæнтъери æма æнæзакъондзийнади бæлæхтæ, адтæнцæ сабур. Æруагæс ми кæнуй, еумæйаг хъауритæй ке багъæуай кæндзинан еци гъуддаг æма нæ зилди, уæдта нæ агъазиау Уæрæсей цæргутæн ке исфедардæр кæндзинан нацити æма конфессити ’хсæн рахастдзийнæдтæ, – фæннисан кодта Юрий Чайка.

Дзубанди ци фарстати фæдбæл цудæй, уони хæццæ адтæнцæ «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»-йи фонди минæвæртти архайд æма æфсади службæгæнгутæн, сæ бийнонтæн социалон агъазтæ æма компенсацитæ дæттуни фарстатæ. Регионти разамонгутæн амунд æрцудæй, цæмæй еци кусти хуарз архайдæн арæзт æрцæуа еугур уавæртæ дæр. Уæрæсей Федераций Æнхæстбаргин минæвар Цæгат Кавкази зилди ахсгиагбæл банимадта уацари бахауæг, кенæ æбæрæгæй исæфт æфсæддонтæ æма сæ бийнонти бартæ æма бæрнæ æнхæст кæнуни фарстатæ.

Юрий Чайка устур æргом раздахта, цæмæй æбæрæгæй исæфтбæл нимади бийнонтæ агъазгъæуагæ мацæмæй æййафонцæ.

Дзанайти Барис æ радзубандий фæббæрæг кодта, зæгъгæ, Цæгат Иристони сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæ æма сæ бийнонтæн агъазмæ здæхт цæуй уæлдай æргом – еци фарстамæ еудадзуг æ гъос даруй Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло.

Фиццаг бонæй фæстæмæ сæрмагонд операций республики зæрдиагæй архайунцæ, Гъæуайкæнуйнади министрадæн æма Росгвардийæн ци æфсæддон хæйттæ ес, уони службæгæнгутæ. Уомæй уæлдай ма сæрмагонд æфсæддон операций архайунцæ хуæдбарæ батальонтæ «Шторм. Осетия» æма «Аланистон», арæзт æрцудæнцæ танкити ротæ æма артиллерион дивизион.

Дзанайти Бариси дзубандимæ гæсгæ, республики 1 июнæй фæстæмæ косун райдæдта паддзахадон фонд «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»-йи филиал.  Æ азгъунст æрцудæй цалцæггонд, ес си еугур гъæугæ дзаумæуттæ дæр. Республики Хецауади оргæнтæй еци архайд кæмæ хауй, уони хæццæ арæзт æрцудæй 12 бадзурди. Никки ма хæстæгдæр рæстæг бафинсдзæнæнцæ 19 бадзурди. Ци курдиæдтæ цæуй, етæ баст æнцæ юридикон æма социалон фарстати хæццæ, медицинон агъази, сæрмагонд æфсæддон операций архайæги ветерани æвдесæндар райсуни, уæдта исæфт гæгъæдитæ иссеруни фæдбæл.

– Сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæ æма сæ  бийнонтæн республики арæзт æрцудæй комкоммæ социалон агъаз. Алли бийнонтæмæ дæр федаргонд æрцудæй бæрнон косæг. Арæзт æрцудæнцæ социалон паспорттæ. Социалон агъази мадзæлттæ цæунцæ æнхæстæй. Агъаз син цæуй ахуради къабази. Æвæстеуатæй исæнхæсткæнуйнаг цаутæ лух кæнунæн арæзт æрцудæй «Æвæстеуат бастдзийнадæ»-йи телефонтæ. Лæвар юридикон агъазæй æнцæ цæттæ. Республики разамунд æ сæйраг ихæсбæл нимайуй сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæн еугур агъазтæ дæр бакæнун. Æма еци гъуддаги куст цæуй идарддæр дæр, – загъта Дзанайти Барис.

Æмбурди кæронбæттæни паддзахади Сæргълæууæги минæвар Цæгат Кавкази зилди бафеппайдта, зæгъгæ, ахсгиаг æй сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæй алке уавæр, алке гъуддагмæ дæр лæмбунæг æркæсун. «Формализмæн си гъæуама бунат ма уа», – баханхæ кодта Юрий Чайка.

 

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæ