13 июля 2024

СÆРМАГОНД ÆФСÆДДОН ОПЕРАЦИЙ АРХАЙГУТИ БИЙНОНТÆН АГЪАЗИ МАДЗÆЛТТÆ

30.06.2023 | 23:30

Сæрмагонд æфсæддон операций ихæстæ æнхæст кæнгæй, ка фæммард æй, еци æфсæддонти бийнонтæн еухаттон финансон агъази мадзæлттæн Цæгат Иристонæн уæлæнхасæн дехгонд æрцæудзæнæй сæдæ  миллион сомей бæрцæ.

 

Цæгат Иристони финансти министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Исахъти Олеги дзубандимæ гæсгæ, сæрмагонд æфсæддон операций архайæг адæмæн финансон агъаз фæффулдæр кæнунæн хуæрзæрдæмæ фæббæрæг уодзæнæнцæ республикон бюджети уæлæнхасæн æфтуйæгтæ. «Еумæ райсгæй, бюджети хæрзтæбæл уæлæнхасæн бафтуйдзæнæй 200 миллион сомей бæрцæ (аци анзи бюджети уæлæнхасæн æфтуйæгти пълани еци бæрцитæ ’нцæ).

Министр куд загъта, уотемæй бюджети уæлæнхасæн æфтуйæгтæй сæдæ миллион соми лæвæрд æрцæудзæнæнцæ республики Хецауади фæстауæрци фондмæ. Сæдæ миллион соми ба дехгонд æрцæудзæнæнцæ, сæрмагонд æфсæддон операций ка фæммард æй, еци æфсæддонти бийнонтæн еухаттон финансон агъази мадзæлттæн. Еци фæрæзнитæн сæ еу хай радех кæндзæнæнцæ, ка фæццæф æй, еци æфсæддонтæн дæр.

Сæрмагонд æфсæддон операций ка фæммард æй, еци æфсæддонти бийнонтæн нуриуæнгæ финансон агъази хузи лæвæрд æрцудæй 161 миллион сомемæй фулдæр.

Республики аци анзи бюджетбæл æфтуйæгтæ нисангонд цæунцæ 48,1 миллиард сомей бæрцæй, хæрзтæ ба – 48, 4 миллиард сомей бæрцæ.