25 июля 2024

СИЛГОЙМАГ Æ МАСТИ ФÆДБÆЛ КУ РАЦÆУА…

07.10.2020 | 21:33

Уæд цитæ æрцæудзæнæй, уой ба базондзинайтæ Паддзахадон Дигорон театри бацæттæгонд спектакль «Медейæ»-мæ бакæсгæй

Рагонбердзейнаг мифологон исфæлдистади фæрци нæмæ æрбайгъустæнцæ уæдиккон игъустгонд силгоймаг Медейи хабæрттæ. Уонæми æвдист цæуй куд паддзахадæ Эетæ æма нигулæнгурдзиаг паддзахадæ Колхиди паддзахеуæггæнæг силгоймаг, куд медицини бундорæвæрæг. Фал айдагъ уомæй нæ райгъустæй æ ном. Цæветтонгæ, аци силгоймаг бауарзта номдзуд аргонавт Ясони. Уой дæр уойбæрцæбæл æновудæй, æма ин уомæй æхсицгондæр некебал адтæй æ царди медæгæ. Уой фудæй сауæнгæ устур бæлах дæр ма исаразта – æ фидæ æма е ’нсувæри рамаргæй, фæййагъаз кодта Ясонæн, уæди рæстæги хъæбæр цæстиварди ка адтæй, еци сугъзæрийнæ фусдзарм фæммадзал кæнуни гъуддаги. Фæллигъдæй аргонавти хæццæ  Колхидæй Грецимæ. Рацудæй рæстæг, æма Ясон устурзæрдæ кæнун байдæдта æ уарзонбæл, сауæнгæ ма исфæндæ кодта æндæр, æ зæрдæмæ хъæбæрдæр цæун ка байдæдта, еци кизги ракорун. Медейæ уой ку базудта, уæд уоййасæбæл исмæстгун æй, æма еци кизги рамардта. Æма уобæл ку æрлæудтайдæ! Фал æ маст уойбæрцæбæл исагъазиау æй, æма Ясони фуддæрагæн рамардта, уой хæццæ син ци дууæ сувæллони исæнтæстæй, уони дæр. Еци фудбæлæхтæ исаразгæй, фæллигъдæй, æ баба Гелиос (бердзейнаг мифологимæ гæсгæ – Хуцау) ин ци сугъзæрийнæ уæрдун æрæрвиста, уобæл. Хабæрттæмæ гæсгæ, исхизтæй нивонди артгонди сæрмæ…

Аци силгоймаги царди хабæртти туххæй берæ аллихузон аййевадон, фулдæр драматургион уадзимистæ финст æрцудæй – финсгæ ба кодтонцæ недзамантæй нури уæнгæ игъустгонддæр драматургтæ.

Уонæй еу – игъустгонд французаг драматург æма сценарист Жан Ануй (1910-1987). Сæрмагондæй ба ин уомæ гæсгæ кæнæн æ кой, æма уой финст драмæ «Медейæ»-мæ гæсгæ спектакль бацæттæ кодта Паддзахадон Дигорон театри коллектив. Цæйбæрцæбæл æнтæстгинæй рауадæй сæ аци куст, уомæн аргъ искæнунæн ба, нæ хъазар газеткæсгутæ, уæхæцæн ес равгæ:

Жан Ануйи пьесæмæ гæсгæ спектакль «Медейæ» Паддзахадон Дигорон театр 9 октябри æвдесдзæнæй сахар Дзæуæгигъæуи, адæмон исфæлдистади Хæдзари сценæбæл (Иристойнаг гъæунгæ, 3, культури Галауан «Металлург»). Спектакль райдайдзæнæй изæрæй, 18 сахаттебæл.

Бæлвурддæр хабæрттæ базонæн ес мæнæ ауæхæн телефонтæй:

99-13-31; 8-961-820-88-68.