22 майя 2024

СОЦИАЛОН ФОНДÆЙ ФЕДДОНТÆ

26.08.2023 | 19:00

Аци анз Уæрæсей Социалон фонди цæгатиристойнаг хайадæ бафиста рæстæгмæ нæкосунгъондзийнади фæдбæл 45512 пособий (сæ еумæйаг бæрцæ – 384,4 миллион соми).

Амунд пособитæй 24550 пособий арæзт æрцудæнцæ проактивон уагæй (гъома, адæймагбæл пособи райсуни фæдбæл курдиадæ ’рветуни ихæс æвæрд нæ адтæй). Сæйги сифæ æрбафтудæй æви нæ, уой фæууинæн ес Паддзахадон лæггæдти портали «хе кабинет»-и.

Рæстæгмæ нæкосунгъондзийнади фæдбæл пособи исæвæрунцæ сæйги электрон сифи бундорбæл. Сæйги сифæ медицинон косæндонæй кустдæттæгмæ комкоммæ уагæй бафтуйуй. Фæстæдæр кустдæтгутæ пособий бæрцæ банимайунæн гъæугæ бæрæггæнæнтæ сæйги сифæ исæхгæнунæй æртæ боней æмгъудмæ барветунцæ Уæрæсей Социалон фондмæ. Адæмæн æхца бафедунцæ гъæугæ бæрæггæнæнтæ райсуни бонæй тæккæ фулдæр 10 косгæ боней æмгъудмæ.

Уæ зæрдæбæл уин лæуун кæнæн: рæстæгмæ нæкосунгъондзийнади фæдбæл пособий бæрцæ аразгæ ’й фæллойнадон стажæй æма кусти раздæри дууæ анзей дæргъи рæстæмбес мизди бæрцæй. Фæллойнадон стаж тæккæ минкъийдæр 8 анзей дæргъи ку уа, уæд сæйги пособий бæрцæ ’й косæги рæстæмбес мизди бæрци 100 проценти, стаж 5 анземæй 8 анзей уæнгæ ку уа, уæд – 80 проценти, 5 анземæй минкъийдæр стажи хæццæ ба – 60 проценти. Аци анзæй фæстæмæ бони дæргъи кæройнаг мизди бæрцæ æй бонмæ 2736 соми.

Фиццаг æртæ боней дæргъи кустдæттæг сæйгæн æмбæлгæ пособи федуй хе фæрæзнитæй, фæстæдæр ба – Уæрæсей Социалон фонди регионалон хайади фæрæзнити харзæй. Косæг адæймаг кæд сæйгæ бийнойнагмæ зелуй, карантини æй, протез ин аразунцæ, кенæ æхе кæронбæттæн уагæй санаторий дзæбæх кæнуй, уæд пособи фиццаг бонæй фæстæмæ федунцæ бæсти Социалон фонди хайади фæрæзнити харзæй.

Сæйги сифтæн æхца бафедунæн гъæугæ бæрæггæнæнтæ Уæрæсей Социалон фонди хайадæ байагоруй хуæдбарæй.

Уæрæсей Социалон фонди регионалон контакт-центр: 8-800-200-07-81.