17 апреля 2024

СУВÆЛЛОНИ БАРÆВДАУН – УОДИБÆСТÆ!..

04.09.2021 | 13:52

Национ проект «Ахурадæ» æнхæст кæнуни фæткæмæ гæсгæ Дур-Дури коррекцион скъола-интернати «Нифс»-и («Надежда») материалон-техникон ефтонгдзийнадæ хуæздæргонд цæуй. Зæгъæн, æрæги ами байгон кодтонцæ нуриккон æрмадзтæ. Уой фæдбæл арæзт кадгин мадзали нæ республики ахурадæ æма науки министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Алибегти Эллæ загъта:

– Национ проект «Ахурадæ»-мæ гæсгæ аразæн нæуæг скъолатæ, рæвдауæндæнттæ æма уæлæнхасæн ахуради центртæ. Сувæллæнттæн, сæ цæрæн бунат кæми ‘й, уой нæ хинцгæй, хуæрзгъæдæ ахурадæ райсуни фадуат кæми уодзæнæй, уой нимайæн хъæбæр ахсгиаг æууæлбæл. Национ проект тæккæ минкъийдæр гъæутæбæл дæр ке рахъæртуй, уомæн ес устур ахедундзийнадæ. Алли сувæллонæн дæр нæуæг зонундзийнæдтæ райсуни фадуат кæми уодзæнæй,  абонæй фæстæмæ ами уæхæн нуриккон æрмадзтæ косдзæнæнцæ. Сувæллæнттæн нуриккон ахурадæ амонунмæ цæттæ ка ‘й, уæхæн агъазиау сфæлдистадон коллективбæл исæмбалдтæн. Сувæллæнттæ уæхæн уавæрти хуæрзгъæдæ  ахурадæ ке райсдзæнæнцæ, е ми федарæй æруагæс кæнуй.

Скъолай косæнуæтти фæззиндтæнцæ нæуæг станоктæ, хуйæн машинттæ, цардиуагон техникæ æма интерактивон ефтонггæрзтæ. Аци мæйæ ахургæнæндони искосдзæнæнцæ къахидарæси, хуйæн, хуæруйнаггæнæн, арæзтадон, агропромышленнон, кустадон-аййевадон æма æндæр æрмадзтæ.

Скъола-интернати ци нæуæгдзийнæдтæ фæззиндтæнцæ, уой фæдбæл аци ахургæнæндони директор Хъойбайти Оксанæ зæрдиагæй райарфæ кодта, ка сæ исаразта, уонæн. Æ радзубандий ма уотæ баханхæ кодта:

– Сувæллæнттæ ахуради нæуæг къабæзти хæццæ базонгæ унмæ турнунцæ. Ке райстан, еци нуриккон ефтонггæрзти фæрци сувæллæнттæмæ нæуæг профессион зонундзийнæдтæ фæззиндзæнæнцæ. Аци зонундзийнæдтæ син фæстæдæр куст иссерунæн фæййагъаз уодзæнæнцæ. Зæгъæн, кустуæттæ ефтонггонд кæмæй æнцæ, нæ хуйæн æрмадзти исæвардтан уæхæн нуриккон техникæ.


Дур-Дури коррекцион скъола-интернати ахурдзаути зæрдитæ еума æхцæуæн хабарæй барохс кодтонцæ цæгатиристойнаг центр «Мæ бизнес»» æма амалеуæггæнгути къуар.

– Ахури нæуæг анзи райдайæнмæ «Нифс»-и гъомбæлкæнуйнæгтæн ахури анзмæ балæвар кодтан, сæ ахури сæ æнæмæнгæ ка багъæудзæнæй, уæхæн еугур ефтонггæрзтæ дувæр бæрцæй, – зæгъуй центр «Мæ бизнес»-и разамонæг Гаджити Батраз. – Сæйраг спонсортæ иссæнцæ компанитæ: «Рокос», «Бухардон», «Токар» æма «Карагро». Фонд «Быть добру»-йи хæццæ æмгуст кæнгæй, инсæй агъазгъæуагæ бийнонтемæй фулдæри фиццагкъласонтæн гъæугæ ефтонггæрзтæ равардтан. Адæмæн ке байагъаз кодтан, е нин æхцæуæн æй.

Скъола-интернати нуртæккæ ахур кæнунцæ æртинсæй сувæллони. Æма æ директор Хъойбайти Оксанæ куд загъта, уотемæй, уæхæн иуазгутæ сæмæ æрбацæудзæнæнцæ, зæгъгæ, уой ку базудтонцæ, уæд сæмæ хъæбæр зæрдиагæй æнгъæлмæ кастæнцæ:

– Нæуæг уæледарæс сæ уæле искодтонцæ, уæдта син ци ахурадон ефтонггæрзтæ балæвар кодтонцæ, уонæбæл хъæбæр фæццийнæ кодтонцæ. Уæхæн зæрдирай бæрæгбон ке исаразтонцæ нæ сабийтæн, уой туххæй арфæ кæнæн нæ хуæрзгæнгутæн.