13 июля 2024

УÆЛДАЙБАРГИНТÆ СÆХУÆДТÆ СÆ ФÆНДОН ЗÆГЪОНЦÆ

07.10.2020 | 09:27

Куд нури уæнгæ, уотæ бабæй нур дæр 1 октябри уæнгæ Уæрæсей Пенсион фонди дæлхайæдтæ истонцæ федералон уæлдайбаргинти (льготникти) курдиæдтæ, паддзахадæ син ци социалон лæггæдтæ кæнуй, уони син нæуæг анзи циуавæр хузи (гъома, льготи хузи, кенæ ба – æхцай хузи) есунвæндæ кæнунцæ, уой фæдбæл.

Цæгат Иристони федералон льготниктæбæл (гæрзефтонг буцæути ветерантæ, Устур Фидибæстон тугъди архайгутæ, ка рамардæй, гæрзефтонг буцæути, еци архайгутæ æма тугъди архайгути бийнонтæ, «чернобылæгтæ», уæдта сахъат адæм æма уотæ идарддæр) нимад æнцæ 96 мин адæймаги. Уонæй алкедæр гъæуама рагацау æ фæндон исбæлвурд кодтайдæ, 2021 анзи райдайæнæй фæстæмæ æ федералон льготитæ ке ци хузи есун фæндуй, уой. Аци анзи фæткæ баййевунвæндæ ка нæ кæнуй, еци адæми сæрмагонд курдиадæ финсун нæ гъæуй. Еугур фарстати фæдбæл дæр дзорун æнгъезуй Пенсион фонди территорион дæлхайæдтæмæ. «Комкоммæ бастдзийнади» телефони номер æй 51-80-92.