13 июня 2024

УÆРÆСЕ КЪАРЕСÆГИ ЦÆСТИНГАСÆЙ

29.07.2023 | 22:43

Уæрæсей еугур регионти дæр 26 июли райдæдта къарти Национ конкурс «Зонунадæ. Уæрæсе». Е цæудзæнæй 5 октябри уæнгæ. Архайуни равгæ ба си ес нæ бæсти цæргутæй еугуремæн. Ерис арæзт цæудзæнæй фондз номинациеми: наукæ æма технологитæ, аййевадæ æма спорт, æрдзæ, адæм, архитектурæ æма урбанистикæ. Кæронбæттæни æвзурст æрцæудзæнцæ 65 уæлахезони – алли номинаций дæр еу раздзæуæг æма дæс лауреати.

Хабæрттæ бæлвурддæр базонæн ес Уæрæсеуон æхсæнадæ «Зонундзийнадæ»-йи сайт æма проект социалон хизæгти: «ВКонтакте», «Телеграм».