22 майя 2024

УОДИ ГЪАРӔЙ ФИНСТ РӔНГЪИТӔ

05.08.2021 | 14:10

Нӕ дигорон аййевадон литературӕ фӕгъгъӕздугдӕр ӕй еума фарнӕхӕссӕг киунугӕй – куд фӕззӕгъунцӕ, дуйней рохс фӕууидта Куцукти Хаджиомари фурт Темурболати уадзимисти ӕмбурдгонд – уой медӕги бамбурд ӕнцӕ ӕ финст радзурдтӕ ӕма ӕмдзӕвгитӕ (финст ӕнцӕ дигорон, ирон ӕма уруссаг ӕвзӕгтӕбӕл). Аци ахсгиаг цауи фӕдбӕл Куцуки-фуртӕн бӕргӕ райарфӕ кӕнианӕ зӕрдиагӕй, фал, гъулӕггагӕн, не ‘хсӕн нӕбал ӕй, цалдӕр анзей размӕ рахецӕн ӕй ӕ уӕлзӕнхон цардӕй (1937-2004). Рохсаг уӕд… Куцукти Темурболат адтӕй нӕ газет «Дигори» хуӕрз ӕрдхуард, ахид си мухургонд цудӕнцӕ ӕ уадзимистӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба уӕлдай зӕрдӕхцӕуӕнӕй мухур кӕнӕн цалдӕр уадзимиси ӕ киунугӕ «Уоди рохс»-ӕй, сӕ хӕццӕ ба ма ӕ редактор Колити Виталий раздзурд дӕр. Мухур сӕ кӕнӕн, киунуги куд ӕнцӕ, уотемӕй.

КОЛИТИ Витали, Уæрæсей финсгути Цæдеси иуонг

Царди фӕууй уӕхӕн адӕм ӕма син уӕлдай нӕй, сӕ алфамбулай цитӕ цӕуй, уони лӕдӕргӕ дӕр нӕ кӕнунцӕ, уӕдта сӕмӕ гъаргӕ дӕр некӕцирдигӕй фӕккӕнунцӕ. Сауӕнгӕ ма син сӕ бӕрзӕйбӕл ӕфсой ку ӕрӕвӕрай, уӕддӕр цӕудзӕнӕнцӕ ауӕдзи. Ӕнгъӕл уодзӕнӕнцӕ: мӕнӕн мӕ губун идзаг уӕд, мӕ царди мӕ хъор маке дарӕд ӕма алцӕбӕлдӕр арази дӕн. Уӕхӕнттӕй бадомӕн неци ес, уӕдта сӕмӕ царди еу ести рӕстӕрдӕмӕ зундмӕ дӕр макӕддӕр ӕнгъӕлмӕ кӕсӕ.

Фал ма фӕууй уӕхӕн сӕрӕн игурдтитӕ, кӕцитӕ нӕ бӕлсунцӕ ӕргом цагъайрадӕ, ӕнӕуинон син фӕуунцӕ мӕнгарддзийнадӕ, уӕлбекъон ӕма ӕнӕбитъиздзийнадӕ. Уӕхӕн лӕгтӕн бустӕги зин цӕрӕн фӕууй ӕхсӕнади ӕхсӕн, уомӕн ӕма ‘й лӕдӕрис, нӕ алливарс ци цъамардзийнадӕ ӕма хахуйради буни ӕмризтӕй резуй дуйне, фӕндуй дӕ цӕмӕй адӕми фӕййервӕзун кӕнай, фал ӕ раййевунӕн, ӕ фӕххуӕздӕр кӕнунӕн ба дӕ бон ӕгириддӕр неци ‘й. Ду еунӕг – етӕ мингӕйттӕ.

Гъе, уӕхӕн доги рарвиста ӕ цард аци киунуги автор Куцукти Хаджиомари фурт Темурболат дӕр. Цардӕй, ирӕзтӕй, миллионгай адӕмтӕ амондгунбӕл сӕхе ци доги нимадтонцӕ, еци советон цардарӕзти.

Адӕймагӕн адтӕй фулдӕр фадуӕттӕ ӕ лӕгигъӕдтӕ равдесунӕн. Фал уӕдта нӕ къӕхти буни нӕ зӕнхӕ ниттудта ӕма ци адтан, е бӕрӕг – бӕлвурд дӕр нӕбал адтӕй. Цард исхӕлхъой, исханс ӕй. Рӕстуод, рӕстзӕрдӕ ка адтӕй, етӕ къӕхти буни ӕнсӕст ӕрцудӕнцӕ, ӕ дуйнебӕл ахӕстдони къетелӕгӕй ӕндӕмӕ дӕр ка некӕд ракастӕй, етӕ ба бӕстӕн унафгӕртӕ иссӕнцӕ.

Ӕма уӕд райгъустӕй Куцуки-фурти ӕндиуд ӕма нифсхаст гъӕлӕс. Темурболат ӕргомӕй исдзурдта ӕнсаст адӕймаги бартӕбӕл. Ӕндонау ниййазӕлдӕй ӕ поэтикон гъӕлӕс.

Мӕнӕ абони уӕ размӕ ци уадзимисти ӕмбурдгонд хӕссӕн, уоми ес поэти цийнӕ, поэти ӕгӕрон маст ӕма гъезӕмарӕ, ӕ сагъӕстӕ ӕ догӕбӕл, нӕ фӕсевӕди исонибонбӕл, не ‘взаги хъисмӕтбӕл. Царди фӕззелӕнтӕй кӕбӕлфӕнди дӕр дӕ цӕстӕ рахӕссӕ ӕма си дзуапп кӕци фарстабӕл не ‘ссердзӕнӕ, уӕхӕн си нӕййес. Ӕ риствӕллад зӕрдӕ хъӕрттӕй алцӕбӕл дӕр. Иннетӕй игъаугидӕр поэт фӕууй алци ӕстӕфагӕ.

Хуссуй ӕ цирти рӕстдзийнадӕ,
Адӕм кӕунцӕ сӕ зинбӕл.
Куд дзурди усмӕн цард фенадӕ ‘й.
Ӕ тӕккӕ дзенет исунбӕл.

Цӕуй мӕгурти усхъитӕбӕл
Рӕстӕг федӕни мӕрсинтау.
Ӕрбадтӕй дзилли рисхъитӕбӕл
Фудгол сау хуалихуар синтау…

(Нифс)

 

Куд ӕма цӕйбӕрцӕбӕл идардмӕуинӕг адтӕй Куцуки-фурт, уомӕн аци уӕлдӕр ӕрхаст рӕнгъитӕй хуӕздӕр ӕвдесӕнӕн ма ци ӕрхӕссун ӕмбӕлуй? Зӕрдӕ ку реса, уӕд хецӕн риститӕ нимади нӕбал фӕуунцӕ, еумӕйаг исунцӕ ӕма еу афони ба ратонунцӕ, мӕнӕ хонхӕй агъазиау фӕхцӕ куд ратона ӕма ӕ гӕбар-губурӕй еугур ком дӕр куд ниййазӕлун кӕнуй, уоййау, азӕлунцӕ Куцуки-фурти рӕнгъитӕ дӕр. Поэти маст ӕгӕрон ӕй. Дӕсгай ӕнзти сабур цард ӕ тогӕй ка балхӕдта, абони уӕнгӕ ‘й цӕстигагуйау ка фӕгъгъӕуай кодта, уони берӕ хъиамӕттӕ ке фӕдздзӕгъӕл ӕнцӕ, царди идӕнттӕ еугай нецӕййӕгти къохтӕмӕ ке бафтудӕнцӕ ӕма нин етӕ сӕрбонсеуӕг ке кӕнунцӕ, уомӕ.

Некӕмӕн хатир кӕнуй поэт адӕми зин, адӕми сайд ӕма се ‘фхуӕрд. Еци темитӕмӕ кӕми раздӕхуй, уоми ӕ гъӕлӕси уагӕ исуй никки зӕллангдӕр, никки азӕлгӕдӕр ӕма нӕргӕ дӕр

Фӕдес! Дӕ бӕстӕ фӕххастонцӕ,
Дзиллӕ, ку бадӕ мӕрдвунӕй!
Фиди нимӕтау исластонцӕ
Дӕ фидибӕстӕ дӕ бунӕй.

(Фӕдес)

 

Автор уомӕ гӕсгӕ дзоруй исонбони фӕлтӕрмӕ, цӕмӕй, сӕ абони разамонгутӕ ци рӕдудтитӕ ӕруагътонцӕ, уомӕй сӕхе бахезонцӕ, цӕмӕй сӕбӕл сайд мабал ӕрцӕуа. Цӕмӕй еске сӕри зундӕй ма архайонцӕ, фал сӕхуӕдтӕ тергади кӕнонцӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба аци киунугӕн исхонӕн ес – «Фӕдзӕхсӕн!»

Бустӕги деси ба мӕ ӕфтауй авторӕн ӕ финсти гъӕдӕ. Аци ӕмбурдгонди не ‘ссердзӕнӕ мӕнгӕттӕ, ескӕмӕн билисӕрдӕн дзубандитӕ, козбаути фӕззелӕнтӕ.

Темурболатӕн ӕрдзӕ ӕхе куд раст адӕймагӕй рантӕсун кодта аци дуйнемӕ, уотӕ фӕткъуӕрӕнау раст ӕй ӕ поэзи дӕр. Цӕуй авторӕн ӕ зӕрди арфӕй, ӕй фӕсхезӕмӕрттӕй ратӕдзгӕ ӕма уомӕ гӕсгӕ ба ӕй ӕргом, зӕрдӕбӕл ӕмбӕлгӕ, устур сагъӕстӕбӕл ӕфтауӕг.

Поэт ӕгӕрон уарзтӕй уарзуй ӕ райгурӕн гъӕу, ӕ Дигорӕ, ци адӕми ‘хсӕн исгъомбӕл ӕй, еу цардиуаги уавӕрти ке хӕццӕ нихсистӕй ӕ уод, уони ӕма ин етӕ дӕттунцӕ устур нифс е ‘сфӕлдистадон размӕцуди, ӕнцӕ ин федар цӕгиндзитау. Поэт еци-еу рӕстӕг ӕ хъози нӕ бампулуй, фал ӕ нифсӕй нифсгун кӕнуй е ‘мдогонти, ӕ кӕстӕрти.

Нӕ! – Ӕууӕндун ӕз адӕймагбӕл,
Бӕрзонд ке `сесдзӕй ӕхседарф,
Ӕма ке бандзардзӕй е `знагбӕл,
Ке`идзулдзӕй ма имӕ арв.

Куцуки-фуртмӕ н ‘адтӕй сӕрмагонд литературон ахурадӕ, фал е ‘мдзӕвгитӕ ба уӕхӕн уӕлиау ӕмвӕзадӕбӕл финст ӕнцӕ ӕма сӕбӕл адӕймаг устур деси бацӕуй – кутемӕй ӕрцудӕнцӕ аци лӕги сӕрмӕ уӕхӕн гъудитӕ, зӕгъгӕ. Ӕвӕдзи, ӕрдзӕй ци рахӕсса адӕймаг ӕ уоди, уомӕн бауорамӕн нӕййес. Абони уа – исон уа, уӕддӕр еу афони ӕхе равдесдзӕнӕй. Уотӕ ке ‘й, уомӕн ӕвдесӕн аци киунуги рӕнгъитӕ дӕр.

Гъулӕггагӕн, ӕ доги ӕ къохи нӕ бафтудӕй ӕ киунугӕ ӕхе цӕститӕй фӕууинун. Цӕмӕй ӕ фӕсмӕрдӕ ӕ уодӕй исфӕлдист рӕнгъитӕ адӕммӕ фӕхъхъӕртонцӕ, уобӕл зӕрдиагӕй байархайдтонцӕ ӕ кӕстӕр фӕдонтӕ ӕма син арфӕ кӕнӕн.

Темурболат айдагь поэт н ‘адтӕй, фал ма адтӕй дӕсни хузгӕнӕг дӕр, уомӕ гӕсгӕ ба киунугӕ медӕгӕй фӕлустгонд ӕрцудӕй авторӕн ӕхе къохӕй конд ювелирон нивӕфтудтитӕй ӕма хузтӕй.

Мадта уотӕ: Абони уин уӕ размӕ хӕссӕн Куцукти Темурболати уадзимисти ӕмбурдгонд ӕма ин тӕрхонгӕнӕг ба сумах уӕхуӕдтӕ фӕууотӕ!

Нифс

Хуссуй ӕ цирти рӕстдзийнадӕ,
Адӕм кӕунцӕ сӕ зинбӕл, –
Куд дзурди усмӕн цард фенадӕ `й
Ӕ тӕккӕ дзенет исунбӕл…

Ӕрвтӕ `ма зӕнхӕ батар ӕнцӕ,
Хуцау абони мӕрдгин ӕй,
Фудзундтӕ `рмӕст сӕхе тӕрунцӕ
Не `сӕвди бонмӕ нифсгунӕй.

Цӕуй мӕгурти усхъитӕбӕл
Рӕстӕг федӕни мӕрсинтау,
Ӕрбадтӕй дзилли рисхъитӕбӕл
Фудгол сау хуалихуар синтау.

Никкодта бабӕй ци дзамантӕ
Еугур дуйнеон адӕмбӕл: –
Кӕнунцӕ дзилли сӕрӕндӕртӕ
Зӕрдӕ ӕскъудтӕ `ма тӕппӕл.

Неке `ссердзӕнӕй а дуйнебӕл
Хӕларӕй сабур цардӕн аргъ,
Фал куд? Ку `йвӕра еу иннебӕл,
Хӕрӕгбӕл ӕвӕрӕгау, саргъ?..

Фӕсевӕдӕн

Размӕ цотӕ, Иристони
Хуарз фӕсевӕд, ирӕзгӕй.
Ку зонетӕ, уӕ исони
Цард – абони аразгӕ `й.

Нӕ хецӕуттӕ фӕллигъдӕнцӕ
Сӕ цирттӕмӕ нӕ ристӕй,
Дӕлуймонтӕн фӕммулди `нцӕ
Къарти гъазгӕй, нӕ бӕстӕй.

Ӕхуӕдӕг, мӕнгард, фесӕфӕд, –
Мах ка кӕнуй хӕдзаруат,
Ба уӕ гъӕудзӕнӕй, фӕсевӕд,
Устур тохи хъазауат.

Ӕрвгӕ

Сӕумӕ раги хуасгӕрдӕни
Мӕ цӕвӕги ком гъӕстон,
Ӕрвги уиндӕй игуӕрдӕни
Мӕ дзӕбокӕ фӕггӕлстон.

Ӕрлӕудтӕн цӕвӕг гъӕцунӕй,
Ӕдзинӕг сирдмӕ кӕсун…
Тундзгӕй мӕмӕ, фӕххуӕцунӕй
Мӕ фусунбӕл сек хӕссун.

Мӕ уӕнгӕ ма ин райзадӕй
Ӕртӕ къахдзӕфей бӕрцӕ,
Ӕ фӕстӕгтӕбӕл фестадӕй
Ӕ рӕсугъд гури хӕццӕ.

Хе `рдигонау мин цидӕртӕ
Зӕрдибунӕй ӕрдзурдта,
Куд нӕ фехсайдта мӕ зӕрдӕ,
Цидӕр хуарз ми ке курдта.

Ӕмкувд Хуцаумӕ

Уинун ниййерӕг – Зӕнхи Къори,
Ӕз уомӕл цӕститӕй кӕсун,
Зунд нин не `скӕнӕгӕй ке сӕри
Ӕма имӕ де `мкувд кӕнун:

«О, не `скӕнӕг Хуцау, фӕссорӕ
Тар адӕймаги реуӕй сирд
Ӕма лӕгӕн фӕрӕзнӕ `ссерӕ,
Куд уа де `зӕдтау уодӕй ирд».

Зӕнхӕ нийгъосуй, `ма «Амменӕ»
Ӕ реуи арфӕй исхауй,
Бӕргӕ хезуй, фал уомӕй ӕндӕр
Ӕной еци `скувд ке гъӕуй?

Фӕстаг зунд

Ӕз, адӕймаг, ӕрдзи гъӕбеси
Райгурдтӕн уоди ирӕзӕн.
Кувтон Хуцаумӕ зин, фӕдеси
Мӕхе амонди фӕрӕзнӕн.

Кувтон сирдтӕмӕ, хор – ӕрвтӕмӕ,
Уӕддӕр амонд ӕз нӕ ирдтон.
Ниссагъӕс кодтон зӕруа `рдӕмӕ,
`Ма сӕбӕл къох уӕд ракъуӕрдтон.

Хастон сайтан зунди налатӕй
Ӕз мӕ Хуцауи зӕрдихудт.
Е нӕ хизта е `сконд гъӕлатӕй
Атӕмон гупп `ма арви `студ.

Ницъцасӕ кодтон зӕнхи бауӕр
Мингай метиртӕ – хъӕбӕр арф,
Хӕрдмӕ `студтон ӕз ӕрдзи науӕр,
Озони тӕлмӕбӕл цъӕх арв.

Мӕ тухӕ `рдзӕбӕл, нур ӕ хӕццӕ
Карз ерис кӕнгӕй, ӕвзурстон,
Ӕма, ӕ мӕргътӕ хуарӕмхӕццӕ
`Скӕнгӕй, фингӕмӕ ӕрхастон.

Мӕхе бауӕри марг бацӕугӕй,
Мӕ зунд – мӕ хъаурӕ исусуй.
Кӕсуй ме `рдӕмӕ, нӕ фӕлкъуӕргӕй,
Геруз ме `сӕвди бон, кӕсуй.

Фал базудтон нур, ӕнамондӕй
Цӕмӕн фӕццӕйисӕфун, уой, –
Ӕнхӕст н `адтӕн ӕз уоди кондӕй,
Зунд ба ме `сафӕг ӕй е `ной.

Цӕмӕ `рттевунцӕ и цъететӕ
Цӕмӕ `рттевунцӕ и цъететӕ
Зарийнӕ хорӕй дӕр ирддӕр,
Нӕ сӕмӕ бухсунцӕ цӕститӕ
Кӕсун цӕмӕннӕ, цӕ, уӕддӕр?

Кӕсуй уордӕмӕ бадгӕ бони
Дзехӕй уӕлӕрвти рӕсугъддӕр,
Уинуй цъетебӕл ӕ уарзони
Хори кизгуттӕн сӕ кӕстӕр.

 

Фӕсуард

Тӕруй сау мегъти `рдонг уӕларвӕй
Елиа е `хси`ндон цъинккитӕй,
Кӕлуй ма `стӕн дуйнети арфӕй,
Се `ставд цӕстисуг тьинккитӕй.

Зӕнхӕ `ма ӕрвти арӕнтӕбӕл
Ледзӕг фӕцӕнцӕ нӕ бӕстӕй,
Кӕсуй нӕуӕгӕхснад ӕрдзӕбӕл
Хор фиди ауодгӕ цӕстӕй.

Бӕрзонд тӕхунцӕ зӕрбатгутӕ,
Ка си лӕкъӕрдӕй уаргъ кӕнуй.
Ес ма астъӕнттӕ аразгутӕ…
Тикис дзебӕлти хуарз уинуй.

Унгтӕй арф коми цӕугӕдонмӕ
Тундзуй уарундӕнтти ивулд
Ӕма `ркъӕлӕт ӕй комӕй – коммӕ
Сослани ӕндури нийдзулд.

Ӕрдзон фӕззиндтитӕй алцӕмӕ
Хъӕртуй мингий цӕстити барст
Ӕма байрӕздзӕнӕнцӕ `рдзӕмӕ
Фурти цӕстӕнгас ӕма уарзт.

`Ма цъӕпп кӕнунцӕ сувӕллӕнттӕ
Нур ӕд догъон лӕдзӕг – бӕхтӕй!
Нӕ `нцӕ исӕфт, нӕ, сӕ фӕллӕнттӕ, –
Уодзӕнцӕ дзилли дзӕбӕхтӕй!

 

Уӕлмӕрдти

Къох байвӕрунмӕ мӕ нӕ мӕрдтӕбӕл
Фӕндгӕй, уӕлмӕрдти бацудтӕн…
Уо, `ма ниддес уо `мӕ дзурдтӕбӕл,
Фал уоми мӕрдти багъудтӕн.

Лӕугӕй хъамили тӕрсгӕ – резгӕй,
Финстон аци зинтӕ цурдӕй,
Нӕ мӕрдти уагбӕл зӕрдӕ ресгӕй,
Тарстӕн се `веппайди `сдзурдӕй.

Фал мӕрдтӕ дзоргӕ нӕ кодтонцӕ,
Не `гъустӕй мӕмӕ сӕ фӕдес,
Уӕддӕр ми `мдзӕвгӕ ке курдтонцӕ,
Е макӕмӕ фӕккӕсӕд дес!

Фӕцӕнцӕ мӕрдтӕ синдзи буни,
Нӕбал зиннунцӕ хӕмпӕлӕй.
Гӕр, неке сӕ уинуй ӕ фуни, –
Хуӕрӕ, `нсувӕр, е хъӕболӕй.

Гӕр, некӕмӕ фуни `ргъӕппултӕй
Е ӕ зӕронд мард, е нӕуӕг:
«Ӕрцо, байсӕ мӕ и хӕмпӕлтӕй», –
Уобӕл куд баууӕнддзӕнӕй лӕг.

Цудтӕн хъамилти тӕрсгӕ резгӕй,
Ӕгӕсти дуйнемӕ цурдӕй,
Мӕрдтӕ ми ести ӕнхус хезгӕй, –
Тӕлфтӕн се `веппайди `сдзурдӕй.