04 марта 2024

УСТУР ИСКУРДИАДӔН – УСТУР АРГЪ

05.08.2021 | 15:34

Нури доги берӕ аллихузон дуйнеуон кинофестивальтӕн сӕ тӕккӕ зундгонддӕр ӕма цитгиндӕр ӕй Канны, зӕгъгӕ, французаг сахари алли анз дӕр арӕзт ка ‘рцӕуй, е. Уой цӕгатиристойнаг аййевадӕуарзгутӕ куд нӕ зондзӕнӕнцӕ, фал нин е нури уӕнгӕ уоййасӕбӕл хиццаг нӕ адтӕй – уомӕн ӕма имӕ неци барӕ дардтан, уой исаразгутӕн ба мах дӕр нецӕмӕй цӕмӕдессаг адтан.

Нур ба нин еци фестиваль исхеууон ӕй. Уомӕн ӕма си аци анз ӕвдист цудӕй махмӕ, Цӕгат Иристони ке исистонцӕ, ӕма бӕлвурдӕй мах адӕми цардиуаги хӕццӕ баст хабӕрттӕбӕл кӕми цӕуй дзубанди еци, кинонивӕ «Разжимая кулаки». Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма си ци актертӕ архайунцӕ, етӕ дзорунцӕ нӕхердигонау, нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл.

Аци фестивали ерисонтӕ фӕуунцӕ, дуйней тӕккӕ зундгонддӕр режисертӕ ци кинонивтӕ исесунцӕ, етӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба нин уӕлдай ӕхцӕуӕн адтӕй, уордигӕй нӕмӕ ӕрӕги ци цийнаг хабар исигъустӕй, е – кинонивӕ «Разжимая кулаки»-йӕн исаккаг кодтонцӕ аци фестивали цитгин хуӕрзеуӕг Гран-при. Зӕрдиагӕй арфӕ кӕнӕн ӕ исаразӕг исфӕлдистадон къуарӕн уӕхӕн агъазиау ӕнтӕстдзийнади фӕдбӕл. Ӕ режиссер ба ӕй Кирӕ Коваленко, айдагъ Уӕрӕсей нӕ, фал еугур дуйнебӕл зундгонд режиссер Александр Сокурови ахуркӕнуйнаг (Кӕсӕг-Балхъарӕй). Аци кинониви рольти ка архайуй, уонӕй айдагъдӕр дууӕ ӕнцӕ профессионалон актертӕ – Хъарати Алик (фидӕ) ӕма Ӕгъузарти Миланӕ (ӕ кизгӕ Ади роли). Миланӕ, кино есуни рӕстӕг ма ахур кодта Цӕгат Иристони Хетӕгкати Къостай номбӕл паддзахадон университети актертӕ цӕттӕгӕнӕн факультети. Иннӕ рольти ба гъазтонцӕ хуӕдахур актертӕ, дзиллон равдисти ба архайдтонцӕ Мизури цӕргутӕ – кинонивӕ уоми ист цудӕй. Етӕ дӕр, ӕнӕмӕнгӕ, сӕ размӕ ӕвӕрд ихӕстӕ ӕнтӕстгинӕй исӕнхӕст кодтонцӕ. Алик куд загъта, уомӕ гӕсгӕ, режиссер еци хузи кадри бавдиста хумӕтӕг адӕми ӕцӕг ӕнкъарӕнтӕ.

ХЪАРАТИ Алик (галеуæрдигæй дуккаг) кинониви иннæ архайгути хæццæ.

Хъарати Аликкӕн кинониви сӕйраг роли гъазгӕ фиццаг хатт рауадӕй. Уой размӕ ба гъазидӕ айдагъдӕр эпизодти. Кинонивӕ «Разжимая кулаки»-й исаразгутӕ Аликки иссирдтонцӕ сӕ зонгити фӕрци. Кинониви ка гъазта, етӕ бӕрӕг адтӕнцӕ, фал ма сӕ айдагъдӕр гъудӕй сӕйраг, фиди роли ка рагъазтайтӕ, уӕхӕн актер иссерун. Берӕ рӕстӕг фӕййагурдтонцӕ, фал си неци уадӕй.

Аликки байагурдтонцӕ сахар Санкт-Петербурги зундгонд студи «Ленфильм»-мӕ, цӕмӕй имӕ ӕркӕсонцӕ фӕлварӕн киноистити. Ӕма уоми хъӕбӕр бацийнӕ кодтонцӕ: кӕдӕй-уӕдӕй иссирдтонцӕ, ка сӕ гъудӕй, уӕхӕн актер. Уайтӕккӕ дӕр нисангонд ӕрцудӕй сӕйраг роли. Айдагъдӕр си ракурдтонцӕ, цӕмӕй ӕхе ма ниддаса ӕма закъӕ рауадза.

Кинонивӕ есун райдӕдтонцӕ 2019 анзи рагуалдзӕги. Ӕрдзон нивтӕ ист цудӕнцӕ Мизури, иннӕ кадртӕ ба истонцӕ «Ленфильм»-и киностудий медӕгӕ.

Режиссери гъудимӕ гӕсгӕ, кинониви актертӕ, ку зӕгъӕн, дзорунцӕ иронау.

Кинониви дзубанди цӕуй ирон кизгӕ Ади карни туххӕй. Сабий ма ку адтӕй, уӕд бахаудтӕй Беслӕни скъолай террористон бӕлахи (кӕд кинониви аци хабари туххӕй дзурд нӕ цӕуй, уӕддӕр бӕрӕг даруй). Адӕ цӕруй Иристони ӕрзӕткъахгути минкъий гъӕу Мизури ӕма ‘й хъӕбӕр фӕндуй ардигӕй, ӕ карз, домагӕ фиди фур ауодунӕй ӕхе ратонун…

Аликки хъайтар еуӕрдигӕй ӕй карз, фал иннердигӕй ба ӕ бон ӕй ӕхе раййевун дӕр. Ӕ бийнойнаг ку фӕммард ӕй, уӕд ӕ сувӕллӕнтти фӕййервӕзун кӕнуни зӕрдтӕй фӕллигъдӕй Мизурмӕ. Хъӕбӕр сӕбӕл ауодудта, ӕнӕ рӕвдудӕй сӕ нӕ уагъта. Ӕма сӕ еугурей дӕр бафӕндадтӕй сӕ еци ӕновуд цӕстингасӕй райервӕзун… Еугур сосӕгдзийнӕдтӕ уин уӕ размӕ нӕ райхалдзинан. Уӕхуӕдтӕ сӕ фӕууиндзинайтӕ уӕхе цӕститӕй. Аци кинонивӕ фӕззӕги ӕвдист цӕудзӕнӕй Уӕрӕсей кинотеатри ӕма хӕстӕгдӕр базонгӕ уодзинан ӕ хӕццӕ.

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий адӕмон артист Хъарати Аликки ном рагӕй зундгонд ӕй нӕ республики цӕргутӕн. Айдагъ ӕ ном фегъосгӕй дӕр адӕймаги зӕрди ӕхцӕуӕн ӕнкъарӕнтӕ февзуруй. Ӕма куд нӕ! Алик Паддзахадон Дигорон драмон театри сценӕбӕл ци цӕмӕдессаг сорӕттӕ исаразта, уонӕн феронхгӕнӕн нӕййес. Фиццаг къахдзӕфтӕ ку ракодта сценӕбӕл, уӕддӕр бӕрӕг адтӕй, дӕсни, искурдиадӕгин актер си ке рауайдзӕнӕй, е.

Алик астӕуккаг скъола каст ку фӕцӕй, уӕд ахур кӕнунмӕ бацудӕй Дзӕуӕгигъӕуи Гергити Валерийи номбӕл аййевадон колледжмӕ. Райста хореографи дӕсниадӕ. Уой фӕсте ба, Паддзахадон драмон театрӕн студи ку райгон ӕй, уӕд уайтӕккӕдӕр бацудӕй уордӕмӕ актери дӕсниадӕ райсунмӕ. Фӕстӕдӕр ба, мӕ зонундзийнӕдтӕ фӕббӕрзонддӕр кӕнон, зӕгъгӕ, уӕлдӕр ахургонддзийнадӕ райсуни туххӕй, бацудӕй Краснодари аййевадон институтмӕ ӕма ‘й ӕнтӕстгинӕй каст фӕцӕй. Хъарати Алик адтӕй Дигорон драмон театри арӕхстгиндӕр актерти нимӕдзи. Ӕ фиццаг къахдзӕфтӕй дӕр бӕрӕг адтӕй, актери искурдиадӕй хайгин ке ‘й, е. Студий ахур фӕууогӕй ин лӕвӕрд цудӕй сӕйраг рольтӕ. Ӕ барӕ ин кодтонцӕ тӕккӕ зиндӕр, берӕвӕрсугдӕр рольтӕ ӕма, режиссертӕ ин ӕ размӕ ци ихӕстӕ ӕвардтонцӕ, уони ӕнтӕстгинӕй ӕнхӕст кодта.

ХЪАРАТИ Алик æма æ цардæмбал ХАДАТИ Алинæ.

Ци спектакльти рагъазта, уонӕй еуцалдӕрей кой ракӕнӕн: Алеко («Цигайнӕгтӕ» – Александр Пушкин); Зураб («Ка ‘й фудгин» – Хӕмицати Цӕрай); Кочкарев («Уосӕракурд» – Николай Гоголь); маркиз Форлипополи («Мирандолина» – Карло Гольдони.); Скапен (Скапени хийнӕдзийнӕдтӕ» – Мольер); Тазар («Аланти Нана» – Темирати Давид) ӕма ма берӕ ӕндӕртӕ. Куд нӕ ӕримисӕн, Хъарати Алик ӕма Дигорон театри актрисӕ Хадати Алинӕ ци цӕмӕдессаг сорӕттӕ исаразтонцӕ Гурджибети Блашкай пьесӕмӕ гӕсгӕ ӕвӕрд спекталь «Ӕдули» театри сценӕбӕл ӕвӕрд ку ‘рцудӕй, уӕд. Спектакли трагикон медес ӕнхӕстӕй райхалун сӕ арми бафтудӕй дӕсни актертӕн. Гъулӕггагӕн, сценӕй раги ист ӕрцудӕй. Фал нур дӕр, кӕд берӕ ӕнзтӕ рацудӕй, уӕддӕр театрдзаутӕй иронх нӕй актерти дӕсни гъазт.

Уомӕн дӕр ӕнӕ зӕгъӕн нӕййес, ӕма уӕд, еци ӕнзти Хъарати Алик ӕма Хадати Алинӕ сӕ цард байеу кодтонцӕ. Иссӕнцӕ тумугъ бийнонтӕ. Гъомбӕл кӕнунцӕ дууӕ биццеуи ӕма кизгӕ. Хестӕр биццеу Максим равзурста ӕ ниййергути дӕсниадӕ. Нуртӕккӕ косуй Паддзахадон Дигорон театри. Ӕнтӕстгин уӕд! Миланӕ ӕй студенткӕ, Марат ба аци анз бацӕудзӕнӕй скъоламӕ. Ӕнӕнезӕй, зӕрдигъӕлдзӕгӕй цӕрӕнтӕ ӕма ирӕзӕнтӕ, амондгун уӕд сӕ карнӕ!..

Хъарати Алик архайдта нӕ республики зундгонддӕр режиссертӕ – Бекъойти Розӕ, Беккузарти Орзетӕ, Темирати Давид, Сӕбанти Тамерлани хӕццӕ…

Цалдӕр анзей размӕ ба Алик косунмӕ бацудӕй нӕ республики бӕхти театр «Нартӕ»-мӕ. Ӕ архайдмӕ гӕсгӕ ӕй раззагдӕр актерти нимӕдзи. Зӕгъӕн, номдзуд Хетӕгкати Къостай юбилейи кадӕн театр ниввардта цӕмӕдессаг спектакль «Къоста». Ӕма уоми сӕйгар роль исаккаг кодтонцӕ Хъарати Аликкӕн. Театри разамонгутӕ нӕ фӕррӕдудӕнцӕ. Аликкӕн ӕнхӕстӕй бантӕстӕй Къостай рӕсугъд сорӕт исаразун. Ци ӕ бӕхбӕл рацуд, ци ӕ дессаги дӕсни дзурдигъӕдӕ, ӕмдзӕвгити бакаст, ӕ дзубанди, ци ба ӕ ракафт – еугурӕйдӕр адтӕнцӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ ӕма дӕсни уагӕбӕл ӕвӕрд. Бӕхти театрмӕ ӕрбацӕугутӕ ин лӕугӕй ӕрдзӕф кодтонцӕ…

Нур ба ма Хъарати Аликки ӕнтӕстдзийнӕдтӕбӕл бафтудӕй еума! Редакций номӕй ин зӕрдиаг арфӕ кӕнӕн. Нӕ зӕрдӕ ин зӕгъуй ӕнӕнез уогӕй, аййевади тӕккӕ бӕрзонддӕр къӕпхӕнмӕ исхезун. Куд искурдиадӕгин, дӕсни актер, адӕмуарзон адӕймаг, уотӕ ин, ӕнӕмӕнгӕ, бантӕсдзӕнӕй!.. Хуцау зӕгъӕд, ӕма дуйнеуон аййевадон ӕркастити сурх гаузбӕл цӕугӕй ин ӕ къохи Оскари цитгин статуэткӕ ци фӕууинӕн!

 

БИЧИЛТИ Алетӕ