21 марта 2023

ЗОНУЙНАГ

23.09.2022 | 16:48

ИСОНИБОНИ ПЕНСИЕСГУТИ УОДӔНЦОЙНÆН

Цæгат Иристони кустдæттæг организацитæ аци анзи райдайæнæй нуриуæнгæ фæййагъаз кодтонцæ 115 адæймагемæн пенси райсуни туххæй гæгъæдитæ бацæттæ кæнуни гъуддаги.

Еци адæймæгутæ ци организацити косунцæ, етæ бадзурдтæ исаразтонцæ Пенсион фонд æма кадрти служби хæццæ, гъæуайгонд ка цæуй, уæхæн бастдзийнади каналти фæрци æма бацæттæ кæнунцæ, пенсимæ рацæуни рæстæг кæмæн æрхъæртуй, уонæн гъæугæ гæгъæдитæ.

Уой хæццæ, пенсий рацæуйнаг ка æй, уонæй алкедæр гъæуама рагацау лæмбунæг æркæса, индивидуалон лицевой хигъд ке хонунцæ, уой рафинститæмæ (Пенсион фонди кенæ паддзахадон лæггæдти сайтти хе къæбинети электронон хузи) æма аразий дзуапп финстæй исаразун. Кæцидæр бæрæггæнæнтæ си ку нæ разиннонцæ, уæд уони ба Фонди специалисттæ сæхуæдтæ байагордзæнæнцæ, архивтæ æма организацитæмæ домæн (запрос) барветгæй.

Абони уæнгæ нæ республики 402 кустдæттæг организаций Пенсион фонди хæццæ бадзурд исаразтонцæ электронон æмгустади туххæй æма  уотемæй ардæмæ æрветунцæ косгутæн сæ пенси иснисан кæнуни фæдбæл гъæугæ гæгъæдитæ.

Пенсион фонди цæгатиристойнаг дæлхайадæ коруй нæ республики кустдæттæг организацитæй, цæмæй бæрнондæрæй аци гъуддагмæ се ’ргом раздахонцæ æма фонди оргæнти хæццæ электронон бастдзийнади æмгуст кæнонцæ, сæ косгутæй пенсимæ ка цæудзæнæй, уони гæгъæдитæ рæвдзæ кæнуни гъуддаги.

Уæрæсей Пенсион фонди цæгатиристойнаг регионалон бастдзийнади телефонти номертæ: 8-800-600-03-71, 51-80-92 (косгæ бæнтти 9 сахаттемæй 18 сахаттей уæнгæ, майрæнбони ба – 9 сахаттемæй 16 сахатти æма 45 минуттей уæнгæ).

КЪНАТТАТИ Маринæ