06 июля 2022

ЗУНДГИНТÆ КÆМИ СЕМОНЦÆ, ÆРДЗÆ ДÆР УОМИ ИСФЕДАУЙ!..

28.05.2022 | 11:41

Фазиль ИСКАНДЕР, абхазаг финсæг: «Æрдзæ нин рæдауæй дæттуй æ зунди фарнæ, райсетæ ‘й, зæгъгæ, тухæй-фудти дæр табедзæ кæнуй. Фал мах ба къумухгомау ан æма ин цума æ еци тергади æнхæст нæ лæдæрæн, уотæ нæмæ кæсуй, цума нин гъæуама цидæр хецæн бардзурд радта, аци зундбæл æнæмæнгæ ниххуæцетæ, зæгъгæ…»

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

2022 АНЗИ ÆМБЕСÆН.
Æ РАФИНСУНИ АРГЪ АНЗИ ÆРДÆГÆН ÆЙ 323 СОМИ ÆМА 64 КЪАПЕККИ;

УÆЛБАРТÆМÆ ГÆСГÆ БА – 288 СОМИ ÆМА 96 КЪАПЕККИ.

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» РАФИНСУН ÆНГЪЕЗУЙ «УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ» ЕУГУР ХАЙÆДТИ ДÆР, УÆДТА МУХУР УÆЙÆГÆНÆН КИОСКТИ ДÆР.