22 майя 2024

Абойти Заурбег…

05.08.2021 | 15:44

Хузæгæнæг æма финсæг, æхсæнадон архайæг æма уарзон хъæболæ Иристонæн. Нæ адæмæн кадæ кодта Мæскуй цæргæй æма косгæй. Адтæй Моссовети депутат, устур кадæгонд ин цудæй мæскуйаг исфæлдистадон дзилли ‘рдигæй дæр. Мадта куд уарзта Иристон, ирон адæми! Мæскуйæй æ райгурæн бæстæмæ иуазæгуати ку ‘рцæуидæ, уæд фурцийнæй æхецæн бунат нæбал еридæ: зилдæй нæ хуæнхтæбæл, нæ гъæутæбæл, нæ сахартæбæл. Фулдæр кодта е ‘сфæлдистадон тухæ, æ искурдиадæ æ фидтæлти, æ раттæг адæми зæнхæбæл. Æ
куститæй исаййев кодта ирон финсгути аййевадон уадзимистæ…

ЦГЪОЙТИ Хазби, журналист, финсæг.