22 майя 2024

ÆДАСДЗИЙНАДÆ

28.10.2023 | 21:46

Фонси незти нихмæ тохгæнæг Æрæдони станций æрæги арæзт æрцудæнцæ регионалон командон-штабон ахуртæ. Сæ нисанеуæг адтæй фустæ æма сæгъти тæссаг нез – дзиуарæ (оспа), ку фæззинна, уæд æвæстеуатæй ци гъуддæгутæ кæнун багъæудзæнæй, уой радзорун æма равдесун. Ахурти рæстæг равдистонцæ, тæссаг нез хæдзари фонсбæл ку фæззинна еу рауæн, уæд кæци специалисттæ  ихæсгин æнцæ, цæмæй нез ма рапарахат уа иннæ хæдзарæдтæбæл, уой туххæй гъæугæ мадзæлттæ исаразунæй. Хæдзарон фонси незтæй афойнадæбæл ку нæ дзæбæх кæнонцæ, уæд сæ фæстеугути хæццæ тох кæнун ба зингæ зиндæр фæууй. Профилактикон æма дзæбæхгæнæн мадзæлттæ гъæугæ хузи арæзт ку цæуонцæ, уæд незбæл фæууæлахез ун æнцондæр уодзæнæй.