22 июня 2024

ÆФТУЙÆГТÆ ÆМА ХÆРЗТÆ

31.05.2024 | 18:35

Цæгат Иристони финансти министри фиццаг хуæдæййевæг Оксанæ Карова куд фегъосун кодта, уотемæй аци анзи фиццаг квартали республикон бюджети æфтуйæгтæ рауадæнцæ 11 миллиард æма 88 миллион соми, хæрзтæ ба иссæнцæ 11 миллиард æма 359 миллион соми, гъома, бюджети кадавардзийнадæ рауадæй 271 миллион сомей бæрцæ. Министри хуæдæййевæги загъдмæ гæсгæ, уонæн сæ фулдæр хай (57,8 проценти, кенæ 6 миллиарди æма 862 миллион соми) адтæнцæ социалон-культурон къабази хæрзтæ. Цæгат Иристони æнæмæнгæ медицинон фæдзæхстади фæзуатон фонди бюджети æфтуйæгтæ, æ разамонæг Дзæгъойти Алани загъдмæ гæсгæ, фарæ иссæнцæ 11 миллиарди æма 418 миллион соми, (пълангонд нисантæн сæ 100 проценти), хæрзтæ ба рауадæнцæ 11 миллиарди æма 399 миллион соми.