21 майя 2024

АГЪАЗДЗИЙНАДÆ

17.06.2023 | 22:51

Æрæги бæлвурдгонд æрцудæнцæ аци анзи Уæрæсей Президенти грантти фонди дуккаг конкурси уæлахездзаутæ. 1504 æнæкоммерцион косæндони райстонцæ, еумæ райсгæй 3,5 миллиард сомей бæрцæ агъаз.

Цæгат Иристонмæ ’рбарветдзæнæнцæ 15,1 миллион сомей аргъ 7 проекти исæнхæст кæнунæн гранттæ. Æнæгъæнæ Цæгат Кавкази федералон зилдмæ ’рбафтуйдзæнæй 57 миллион сомемæй фулдæр 36 проекти исæнхæст кæнунæн гранттæ. Кæсæг-Балхъар æнхæст кæнуй 541 мин сомей аргъ 1 проект, Цæцæн – 11,2 миллион сомей аргъ 4 проекти, Хъæрæсе-Черкеси – 3,89 миллион сомей аргъ 3 проекти, Дагестан ба – 10,09 миллион сомей аргъ 6 проекти.