20 июня 2024

АХСГИАГ НÆУÆГДЗИЙНÆДТÆ

14.01.2023 | 21:04

2023 анзи январæй фæстæмæ уæрæсейæгти царди уавæртæ фæххуæздæр кæнуни фæдбæл ци закъонтæ æма уагæвæрдтитæ арæзт æрцæудзæнæй, уони туххæй игъосун кæнуй Паддзахадон Думæ.

* * *

Фæллойни мизди тæккæ минкъийдæр нимæдзæ фæббæрзонддæр уодзæнæй 6,3 проценти æма исхъæртдзæнæй 16 242 сомемæ.

* * *

Косгæ ци пенсионертæ нæбал кæнунцæ, уони пенси æрцæудзæнæй индексацигонд æма фæффулдæр уодзæнæй 4,8 процентей бæрцæ. Пенси цæйбæрцæ фæффулдæр уодзæнæй, уомæн ес æнцонтæй банимайæн. Нуртæккæ ци пенситæ есунцæ, уой рахатт кæнæ 1,048 сомебæл. Нæуæг индексацимæ гæсгæ пенсий бæрцæ тæккæ минкъийдæр исхъæртдзæнæй 12 363 сомемæ.

* * *

1 январæй фæстæмæ сæ кусти мизд фæффулдæр уодзæнæй, нæуæг уæлæнхасæн æфтуйæгти фæрци медицинон косгутæн. Сæ миздбæл бафтуйдзæнæй районти сæйгæдæнттæ, уæдта «Тагъд агъази» къабази ка косуй райдайæн къæпхæни, уонæн. Сæ мизди фæффулдæрдзийнадæ комкоммæ баст уодзæнæй, косгутæй ка ци бунат ахæсса æма ци ихæстæ æнхæст кæна, уони хæццæ.

Зæгъæн, фиццаг звеной дохтирти миздбæл бафтуйдзæнæй 14,5 мин соми, «Тагъд агъази» къабази дохтиртæн ба – 11,5 мин соми. Фельдшертæ æма медицинон хуæртæн – 7 мин соми, кæстæр медицинон косгутæн ба – 4 мин соми.

* * *

Универсалон агъази фæрæзнитæ фист цæудзæнæнцæ æнæуодбарæ мадтæлтæй 17 анзей бæрцæ æ сувæллæнттæбæл кæмæн цæуа, æма сæ царди уавæртæ хуæздæргъæуагæ кæмæн æнцæ, уонæн.

Уæхæн агъаз лæвæрд цæудзæнæй, Уæрæсей Федераций цæргутæй рæстæмбес нимадæй минкъийдæр кæмæн æнцæ æ материалон фæрæзнитæ, уæхæн адæмтæн. Еууагон агъаз цæмæй есун райдайай, уой туххæй гъæудзæнæй айдагъдæр курдиадæ бадæттун. Уæрæсей уæхæн агъаз фист цæудзæнæй 10 миллион адæймагемæн.

* * *

Уæрæсей пенсион фонд еугонд æрцæудзæнæй нæ бæсти социалон фонди хæццæ. 2023 анзи райдайæнæй фæстæмæ Уæрæсей еци фонди фист нимæдзæ исхъæртдзæнæй 2,6 минемæ.