13 июля 2024

АХУРАДÆ

22.07.2023 | 12:47

Аци анзæй фæстæмæ зундгонд профессионалон конкурс «Уæрæсей анзи ахургæнæг»-и уæлахездзаутæн фист цæудзæнæй еу миллион соми, призертæн ба – фæйнæ 500 мин соми. Уой фæдбæл унаффæ æрæги бафинста Уæрæсей Хецауади Сæрдар Михаил Мишустин.

Еци унаффæй ма бæлвурдгонд цæунцæ профессион конкурстæ «Уæрæсей анзи гъомбæлгæнæг»-и, «Уæрæсей анзи директор»-и, «Уæрæсей педагог-психолог»-и, «Уæрæсей ахургæнæг-дефектолог»-и, «Анзи мастер» æма «Зæрдæ сувæллæнттæн дæттун»-и уæлахездзаутæн æхцай зæрдæлхæнæнти бæрцитæ. Аци анзæй фæстæмæ аци конкурсти уæлахездзаутæ есдзæнæнцæ фæйнæ 200 мин соми.