18 апреля 2024

АХУРАДОН КЪАБАЗИ НÆУÆГДЗИЙНÆДТÆ

30.09.2023 | 21:24

Тюмени VI Æхсæнадон форум «Кинопедагогика»-йи фæлгæти 2-4 октябри арæзт æрцæудзæнæй ахурадон программæ «Кинопедагогики квалификаци фæббæрзонддæр кæнуни курс». Аци анз мадзали архайгутæн уодзæнæй фадуат кинопедагогики квалификаци фæббæрзонддæр кæнуни курс рацæунæн, мастер-кълæсти æма ахурадон программити архайун. Ахурадон программæ арæзт æй, 35 анзи уæнгæ кæбæл цæуй æма æ кинопедагогикон зонундзийнæдтæ æма практикон фæлтæрддзийнадæ фæббæрзонддæр кæнун ке фæндуй, уæхæн æригон специалисттæн. Форуми архайун æнгъезуй, куд абони ахурти, уотæ фæсаууонмæ дæр. Регистраци си искæнун æнгъездзæнæй 01.10.2023 анзи сайт https//кинопедагогика.рф/fopum2023.