14 июня 2024

АУОДУНДЗИЙНАДÆ

18.11.2023 | 15:46

Нæ республикæ программæ «Æнцонвадуат фалдзос»-и ке архайуй, уой фæрци нæмæ инвалидтæн арæзт цудæй æма цæуй уавæртæ, цæмæй сæ бон уа испайда кæнун æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади, æхсæнадон хуæлцади, социалон, культурон æма æндæр объекттæй. Инвалидти цард æма се ‘хсæнадон архайд рæуæгдæр ка кæнуй, уæхæн уавæртæ арæзт æрцудæй нæ республики 314 объектеми. Еци нисанæн 2022 анзи лæвæрд æрцудæй 5,3 миллион соми, аци анз ба – 10,5 миллион соми. Инвалидтæн æнцонвадуат уавæртæ ма арæзт цæунцæ базарадон устур центрти, цæрæн хæдзæртти тургъти, паркти, æхсæнадон æма фæлладуадзæн бунæтти. Уомæй уæлдай, инвалидтæ æнхæст æнцæ реабилитаций сæрмагонд фæрæзнитæй. Уой хæццæ ба ма ес, инвалидти уодæнцойнæн æнæмæнгæ райаразун ке гъæуй, уæхæн фарстатæ. Æма уонæбæл дæр куст цæуй.