22 майя 2024

АУОДУНДЗИЙНАДÆ

20.05.2023 | 17:48

Косгæ ка нæ кæнуй, уæдта пенси дæр æма æндæр социалон феддонтæ ка нæ есуй, уотемæй ба æнæфæллойнæгъон адæймæгутæмæ ка зелуй, республики уæхæн цæргутæй 29 мин адæймагемæн фист цæудзæнæй сæрмагонд феддон – фæйнæ 1200 соми. Сæ уозæлуни кусти рæстæг ба син хаст цæудзæнæй сæ фæллойнадон стажмæ æма син алли анз дæр æфтуд цæудзæнæй пенсион коэффициенттæ. Уозæлуни кусти фæдбæл феддон есуни  туххæй зелæнгæнæг гъæуама курдиадæ бадæтта, уæдта, кæбæл уозæлуй, е арази уа. Æцæг еу фарста: нур косгæ дæр ка нæ кæнуй, уæдта пенси дæр ка нæ есуй, е еци 1200 сомей фæрци кутемæйти гъæуама фæццæра?