17 апреля 2024

БИЙНОНТÆ – ЦАРДИ БУНДОР

07.10.2023 | 23:00

Автономон æнæкоммерцион еугонд «Уæрæсе – райрæзти тугъдадæ» аразуй еугуруæрæсеуон дзиллон конкурс «Бийнонти фарнæн». Уоми архайуни фадуат ес, тæккæ минкъийдæр 4 адæймаги æма 3 фæлтæри (сувæллæнттæ, ниййергутæ æма нанатæ-бабатæ) кæми ес, уæхæн бийнонтæн.  Конкурси æнтæстгиндæр бæрæггæнæнтæ равдесæг бийнонтæн исаккаг кæндзæнæнцæ цæрæнуатон сертификаттæ, бæстæзонæн балцитæ æма æндæр лæвæрттæ. Еугуруæрæсеуон конкурси архайуни фæдбæл регистраци косдзæнæй 2023 анзи 4 ноябри уæнгæ.

Еугур информаци дæр базонæн ес конкурси официалон сайти: https://famiIy.rsv.ru/