25 июля 2024

БИЙНОНТИ ЦАРДИУАГИ САГЪÆССАГ УАВÆРТÆ

10.06.2023 | 20:23

Бийнонти фæрнуг царди уавæрбæл дзоргæй евгъуд анзи бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, Цæгат Иристон байахæста 77-аг бунат.

Нимæдзтæ куд амонунцæ, уотемæй дууæ сувæллони хæссæг бийнонтæ, æнæмæнгæ сæ ка гъæуй, тæккæ минкъийдæр уæхæн хæрзтæ ку бакæнунцæ, уæд ма сæмæ байзайуй айдагъдæр 10 мин соми. Бийнонтæн еу сувæллон ку уа, уæдта – 25 мин соми.

Рейтингæн æ фиццаг бунати æй Ямало-Ненецти автономон зилд – уоми бийнонтæ сæ минкъийдæр хæрзтæ ку бакæнунцæ, уæд ма сæмæ байзайуй 118 мин соми. Æ хуæдфæсте цæунцæ: Мæску (89,6 мин соми), Сахалини облæст (78,6 мин соми) æма Ханты-Мансийски автономон зилд (77 мин соми).

Рейтингæн æ фæстаг дууæ бунати байахæстонцæ Мæхъæли Республикæ (-203 соми) æма Кæсæг-Балхъар (-7 мин соми).

МИЗДИ БÆРЦÆ

Аци анзи фиццаг квартали Цæгат Иристони номиналон мизди бæрцæ рауадæй 37,8 мин соми (фари еци рæстæги хæццæ рабаргæй, миздбæл бафтудæй 14,7 проценти). Аци хабар фегъосун кодта «РосБизнес-Консалтинг Кавказ».

Статистики цæгаткавказаг управлений бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, аци анзи фиццаг квартали Цæгат Кавказаг федералон зилди хумæтæг рæстæмбес мизди бæрцæ рауадæй 38,3 мин соми (фари еци рæстæги хæццæ рабаргæй, миздбæл бафтудæй 12,4 проценти).

Январæй мартъий уæнгæ хумæтæг рæстæмбес мизди бæрцæ еугуремæй фулдæр рауадæй Стъараполи крайи – 41,9 мин соми (+12,8 проценти). Федералон зилди регионти ’хсæн мизди бæрцæй дуккаг бунат ахæссуй Цæгат Иристон – 37,8 мин соми (+14,7 проценти), æртиккаг бунат ба – Хъæрæсе-Черкеси – 36,7 мин соми (+11,4 проценти). Кæсæг-Балхъари – 36,3 мин соми (+13,5), Дагестани – 35,7 мин соми (+11,4 проценти), Цæцæни Республики – 35,2 мин соми (+12,4 проценти) æма Мæхъæли – 33,8 мин соми (+8,3 проценти).

Хецæн къабæзти уавæрмæ гæсгæ, еугуремæй устурдæр мизд есунцæ паддзахадон унаффæйадæ æма æфсæддон æдасдзийнадæн фадуæттæ арæзтади къабази косгутæ, еугуремæй минкъийдæр мизд ба – бундорон есбони базаради къабази специалисттæмæ.