20 майя 2024

ЦАРДИУАГИ УАВÆРТÆ

20.04.2024 | 23:10

Социалон фарстатæ æртасæг агентадтæй еуей эксперттæ æрфарст исаразтонцæ Уæрæсей цæргутæй гъæйттæй ка косуй, уонæй 1600 адæймагей æхсæн. Фæрсгæ ба сæ кодтонцæ, сæ цардиуаги син ахсгиаг ка ’й, уæхæн фарстай фæдбæл: сæ æновуд кусти туххæй син цæйбæрцæ æхца федунцæ сæ кустдæттгутæ, уомæй цæйбæрцæбæл арази ’нцæ. Æма æрфарст адæмæн сæ 4% куд нимайунцæ, уотемæй син сæ дæснидзийнади аккаг мизд федунцæ. Мадта 83% ба уотæ гъуди кæнунцæ, æма син гъæуама фулдæр федонцæ. Фал си айдагъдæр 32% гъавунцæ уой фæдбæл æргомæй исдзорун, 25% ба не ’ндеунцæ уой кой искæнун. Сæ мизд син фæффулдæр кæнун уæлдай разæнгарддæрæй домунцæ, сæдæ мин сомемæй фулдæр ка есуй, етæ.