22 майя 2024

ЦИТГИН МÆЙÆ – РАМАДАН

02.04.2023 | 13:12

Пусулмæнттæмæ мæйæ Рамадан нимад цæуй анзи дæргъи тæккæ цитгиндæрбæл. Хъурани уотæ финст æй: «Мæйæ Рамадан æй, Хъуран – адæмæн зундамонæн (раст надбæл цæунæн) æма æртасунæн (æцæгдзийнадæ æма мæнгæдзийнади ’хсæн) – æрвист ку ’рцудæй, еци мæйæ…»

Пахампари хадисмæ гæсгæ, мæйæ Рамадан ку ралæууй, уæд  байгон унцæ дзенети дуæрттæ, дзаханай дуæрттæ ба æхгæд æрцæунцæ æма баст æрцæунцæ ибилистæ, цæмæй гъигæ ма даронцæ пусулмæнтти, Æцæгдзийнади надæй сæ ма дзæгъæл кæнонцæ.

Рамадан æй комдаруни мæйæ. Пусулмæнттæй ком дарун е ’нæнездзийнадæмæ гæсгæ кæмæн æнгъезуй æма еци æгъдау æнхæст кæнунæй ихæсгин ка ’й, еци адæймагæн бонæй  ниуазуни, хуæруни, думун æма ерхæфсæнттæбæл рæстæг æрветуни барæ нæййес. Бонæй адæймаг гъæуама коса, кова, Хъуран кæса, хуарздзийнадæбæл гъуди кæна æма хуæрзауодæн куст æнхæст кæна.

Комдаруни рæстæг адæймагæн хуæруни æма ниуазуни барæ ес айдагъдæр хорнигулди фæсте æма е ’скæсуни размæ.

Рамадани мæйи æгъдæутти æма фæткити туххæй уин бæлвурддæрæй радзордзинан нæ газети хæстæгдæр номертæй еуеми. Нур ба ма уой зæгъуйнаг ан, æма комдарæн мæйæ рахецæн уй пусулмæнтти сæйраг бæрæгбæнттæй еуемæй – Комуадзæнæй (Уораза – байрам).