24 апреля 2024

ДЕМОГРАФИ

16.12.2023 | 22:43

Экономикон наукити доктор, профессор Гуриати Лирæ æма экономикон наукити кандидат, доцент Каберти Нодарæн сæ наукон-æртасæн кусти рагæйдæр сæйрагдæр æнцæ Цæгат Иристони æма Уæрæсей демографион фарстатæ. Æма куд исбæлвурд кодтонцæ, уотемæй нæ бæсти цæргути нимæдзæ 2036 анзмæ фæмминкъийдæр уодзæнæй 134 миллионей бæрцæ. Уавæр еуцæйбæрцæдæр рæвдзæдæр æй Цæгат-Кавказаг федералон округи еугур регионти дæр. Игуруйнади коэффициент æй Уæрæсей рæстæмбес бæрæггæнæнтæй уæлдæр – 1,51. Цæгат Иристони ба еци коэффициент æй 1,71. Цæмæй игуруйнадæ мæлунадæй бæрзонддæр уа, уой туххæй республики алли бийнонти дæр рæстæмбес нимадæй гъæуама уа 2 сувæллонемæй фулдæр.