13 июля 2024

Еу силгоймаг, дан, кустмæ трамвайи цæуидæ,

20.07.2021 | 16:19

æма алли бон дæр æ сæри адтæй еци-еухузон гъудитæ: «Мæ лæг нецæййаг æй, мæ сабийтæ – æдулидзæфтæ, скъолай ахур кæнгæй, айдагъдæр «дууитæ» есунцæ, ме ‘фсийнæ – цъамар, кусти мæ хецау – æнаккаг. Илгъаг… Мæ цардмæ рохси цъирт некæцæй цæуй…»