22 майя 2024

Еу устур хецау æ æдули фурти

05.08.2021 | 15:40

ахургонд лæгмæ барвиста, цæмæй ин æй е исгъомбæл кодтайдæ, æ сæри ин зунд бауагътайдæ. Берæ фæййархайдта ахургонд, фал æ гъуддагæй неци рауадæй. Æма ин æ фидæн уотæ ку зæгъидæ: «Дæ фуртæн æ сæри зунд нæ бацудæй, мæхуæдæг ба мæ зундæй фæккуддæр дæн».