24 апреля 2024

ФÆСЕВÆДБÆЛ АУОДУНДЗИЙНАДÆ

15.07.2023 | 21:35

Сахар Пятигорски 12-26 августи æ куст кæндзæнæй аллианзон еугуруæрæсеуон форум «Машук». Нерæнгæ бал куст цæуй, форуми архайунвæндæ ка искодта, еци фæсевæди курдиæттæмæ æркæсуни фæдбæл. Куд нисангонд цæуй, уотемæй си уодзæнæй 2200 бунати. Æма регистрацион æмгъуд ку рахецæн æй, уæд куд исбæрæг æй, уотемæй форуми архайун фæндуй алли регионтæй аст мин лæхъуæни æма кизгемæй фулдæрей. Нур сæрмагонд къамис гъæуама равзара цæмæдесагдæр æхсæнадон хъæппæрестæ æма инновацион проекттæ ка бавдиста, еци фæсевæди. Рагацау бæлвурдгонд куд æрцудæй, уотемæй аци анзи форуми сæйрагдæр темæ исуодзæнæй ахургæнæги æма зундамонæги Анз.