18 апреля 2024

Франц КАФКА (1883-1924), австриаг финсæг:

29.10.2022 | 16:23

 «Дзиллитæ тагъд кæнунцæ, ледзунцæ, цæунцæ цурд-цурдæй рæстæги æхсæнти. Кумæ? Кæцæй цæунцæ? Неке ’й зонуй. Куд фулдæр гъæйтт-мардзæ кæнунцæ, уотæ син минкъийдæр бантæсуй сæ бæлдтаг нисанмæ бахъæртун…»