25 июля 2024

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ

14.04.2023 | 16:36

Программæ «Гъæууон дохтир»-мæ гæсгæ аци анз Цæгат Иристони гъæути косун райдайдзæнæнцæ 24 дохтири æма дууæ астæуккаг медицинон косæги. Дохтиртæ райсдзæнæнцæ фæйнæ миллион сомей, фельдшертæ ба – фæйнæ 500 мин сомей бæрцæ агъазгæнæн феддонтæ. Фарæ еци программæмæ гæсгæ республики гъæутæмæ косунмæ рандæнцæ 22 дохтири æма фондз астæуккаг медицинон косæги.

* * *

Елхотти гъæууонхæдзарадон кооператив «Де-Густо»-й разамунди хъæппæресæй арæзт æрцудæй авд хæдзари, сæ еумæйаг фæзуат 738 квадратон метри. Уой фæрци аци хæдзаради косгутæй авдей бийнонтæн фæцæй равгæ сæ царди  уавæртæ фæххуæздæр кæнунæн – æрæги син равардтонцæ дæгъæлтæ сæ нæуæг фатертæй.

* * *

Авд нуриккон нæуæг автобуси рæхги райсдзæнæнцæ республики районтæ. Тагъд рæстæги ба никкидæр ма аст автобуси сæмæ лæвæрд æрцæудзæнæнцæ.

* * *

Цæгат Иристони Хецауадæ гъавуй 5 миллионемæй 7 миллион сомей уæнгæ фæффулдæр кæнун, гъæууонхæдзарадон продукци уадзуни кустгæнгутæн агъазгæнæн фæрæзнити бæрцæ.

* * *

Инвестицион проекттæ æнхæст кæнуни фæрци Цæгат Иристони косæн бунæтти бæрцæ аци анзи кæронмæ фæззиндзæнæй 700 нæуæг косæн бунати.

* * *

Косæн бунæтти ярмаркæ Цæгат Иристони арæзт æрцæудзæнæй 14 апърели. Кустдæтгути хæццæ ма си архайдзæнæнцæ эксперттæ, кæцитæ рауагъдонтæн, студенттæн æма сæ ниййергутæн фæййагъаз кæндзæнæнцæ уæлдай зæрдæмæдзæугæ кустадон рауæнтæ равзарунæн, æ исонибони дæсниадæ равзаруйнаг ка ’й, уони ба базонгæ кæндзæнæнцæ нури рæстæгути тæккæ гъæугæдæр дæсниæдти хæццæ.

* * *

Дигоргоми гъæутæй еу, Мæхческ хаст æрцудæй, регионалон ахедундзийнадæ кæмæн ес, уæхæн историон цæрæнбунæтти номхигъдмæ. Уомæ гæсгæ ами гъæуайгонд цæудзæнæнцæ федералон æма регионалон ахедундзийнади культурон бунтæ, сæ хæццæ археологон, хъазар историон азгъунститæ æма арæзтæдтæ, æндæр, гъæубæсти æндагон бакаст кæмæй федауй, етæ. Аци рауæн аразæн нæ уодзæнæй гъæуæн зæранхæссæг кустуæттæ.