20 майя 2024

ХАБÆРТТÆ, ЦАУТÆ

10.06.2023 | 21:04

Цæгат Иристони мухури æма дзиллон коммуникацити гъуддæгути фæдбæл Комитети пресс-службæ куд игъосун кæнуй, уотемæй компани «Кавказ. УФ» сæрмагонд бæстæзонæн-рохситауæн проект «Хуæздæр базонæн Уæрæсе»-й фæлгæти аци мæйæ исараздзæнæй студентон экспедици кæсæг-балхъайраг курорт «Эльбрус»-мæ.

Уæхæн цæмæдесаг мадзали архайуни фадуат ес Цæгат Кавкази федералон зилди еугур регионти минæвæрттæн дæр. Компани фæсевæдмæ седуй, цæмæй архайа экспедиций иуонг исуни фæдбæл конкурси. Экспедиций иуонгтæмæ кандидатти номхигъдмæ бахауни туххæй дзуæппитæ раттун гъæуй сæрмагонд анкетæн.

Сæрмагонд конкурсон къамис къуæрей æмгъудмæ исбæлвурд кæндзæнæй экспедиций архайгути номхигъд. Еци фæсевæдæн экспедиций рæстæг арæзт æрцæудзæнæнцæ аллихузон бæстæзонæн мадзæлттæ курорт «Эльбрус»-и.

Конкурси архайуни фæдбæл еугур фарстатæ дæр бадæттæн ес компани «Кавказ. УФ»-й официалон минæвар Роман Храмовичмæ уæхæн телефонæй: +7(495)775-91-22, уæлæнхасæн номер:301.

* * *

«Россельхознадзор»-и Цæгат Кавкази регионти еумæйаг управлени куд фегъосун кодта, уотемæй анзи райдайæнæй нурмæ нæ республики хæдзарæдтæ Мæскумæ рарвистонцæ, еумæ райсгæй, 46 тонни спаржæ.

Уомæй уæлдай, Цæгат Иристонæй Дагестан æма Астрахани облæстмæ ласт æрцудæй 19,5 мин тонни нартихуар, Стъараполи краймæ ба – 575 тонни сойæ.

* * *

Дигори æма Уæллагири кæмтти ’хсæн цæуни равгитæ ке фæрци фæззиндзæнæй, еци бæрзонд хуæнхон над нæуæггонд æрцæудзæнæй. Куд нисангонд цæуй, уотемæй еци, 5,5 километрей дæргъæн надбæл куститæ гъæуама æнхæстгонд æрцæуонцæ 2025 анзи кæронмæ. Аци гъуддаги ахедундзийнадæ агъазиау уомæй æй, æма дууæ комей исбæтдзæнæй тæккæ цубурдæр над, зингæ фæххуæздæр уодзæнæнцæ транспортон æма экономикон бастдзийнæдтæ нæ республики дууæ районей ’хсæн, фæззиндзæнæй равгæ нæуæг туристон маршрут исаразунæн дæр, сæйрагдæр ба – адæми уодæнцойнæн.