18 апреля 2024

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ. НИСАНТÆ.

28.10.2023 | 21:44

Хæзнидони цæрæг Тамати Юри æ райгурæн гъæуи дорæй аразуй мæсуг. Нæлгоймаг рагæй бæлдтæй æ байзæдтæгтæн æ фæсте, æносмæ ка цæрдзæнæй, уæхæн ести ниууадзунмæ, æма аци анз æ бæллец исæнхæст кæнун æ къохи бафтудæй.

* * *

Цæгат Иристони Паддзахадон цæрæнуæттæ æма архитектурон-арæзтадон цæстдарди служби разамонæг Тамати Родиони дзубандимæ гæсгæ, нæ республики æдеугурæй ес 2920 берæфатерон хæдзари. Уонæй 1619 хæдзари (гъома, 55,4 проценти) хаунцæ унаффæйадон компанити разамундмæ, 413 хæдзари – рæстæгмæ разамундмæ. Никкидæр ма 338 берæфатерон хæдзарæн разамунд дæттунцæ цæрæнуæтти хецæутти 213 æмбæлади æма цæрæнуатон кооперативи, 462 хæдзарæн ба – адæм комкоммæ разамунд дæттунцæ.

* * *

Нæ национ культури Бон сабати, 28 октябри арæзт æрцæудзæнæй сахар Красноярски. Еци мадзали рæстæг си арæзт æрцæудзæнæй нæ адæми фæлиндæн аййевади, ювелирон дзаумæутти, скифти-сæрмæтти хуæцæнгарзи æма æндæр равдиститæ, фæууинæн си уодзæнæй нæ адæми аллихузон исфæлдистадон ацъагъуæдзийнæдти туххæй документалон кинонивтæ…

* * *

Филиал «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»-йи специалисттæ электроэнерги нимайæн нæуæг фæрæзнитæ (12 минемæй фулдæр) исæвардтонцæ Горæтгæрони, Ирæфи, Мæздæги районти гъæути, уæдта Алагири æма Дзæуæгигъæуи цæрæнбунæтти. Никки ма фараст мин уæхæн аппаратти æвæрд æрцæудзæнæнцæ 2024 анзи. Æвæрд ба цæунцæ, цæмæй электроэнергий дзæгъæл хæрзтæ минкъийдæр уонцæ, уой нисанеуæгæй.

* * *

Еугуруæрæсеуон конкурс «Скъолай хуæздæр хуæрæндонæ»-йи кæронбæттæн еристæ фиццаг хатт рацæудзæнæнцæ Дзæуæги-гъæуи. Архайдзæнæнцæ си Уæрæсей алли рауæнтæй нæмæ æрбацæуæг 300 хуæруйнаггæнæги. Мадзал еци-еу рæстæг арæзт æрцæудзæнæй цалдæр рауæнеми – гимнази «Диалог»-и, ахуради центр «Интеллект»-и, 44-аг скъолай, базарадон-экономикон колледжи.