13 июля 2024

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ. НИСАНТÆ.

09.12.2023 | 17:52

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæг Сергей Меняйло дипломтæ æма æхцай премитæй исхуарзæнхæ кодта, наукæ æма техники къабази нæ республики аллианзон конкурси уæлахез ке къохи бафтудæй, еци скъолати ахурдзаутæ æма æригон ахургæндтæ-специалистти. Аци мадзал арæзт цæуй, техникæ æма науки къабазæмæ зингæ æвæрæн ка хæссуй, нæ экономики ирæзтæн нæуæг технологитæ æма методики бакустбæл ка архайуй, еци æригон ахургæндтæ æма специалистти æнтæстдзийнæдтæн аргъ искæнуни фæдбæл. Нури конкурсмæ хаст æрцудæй 13 наукон проекти.

*  *  *

Дзæуæгигъæуи æрæги арæзт æрцудæй искурдиадæгин фæсевæди исфæлдистадон еристæ. Зарунæй, кафунæй æма аййевади æндæр къабæзти сæ арæхстдзийнæдтæ бавдистонцæ 10-35-анздзуд æртæсæдæ архайæги. Ка си фæууæлахез æй, уонæн ба уодзæнæй республикон фестиваль «Иристони æригондзийнадæ»-йи архайуни равгæ.

*  *  *

Краснодари крайи æма Волгогради облæсти цæрæг иристойнæгти æхсæнæдти туххæй арæзт документалон кинонивти равдист æрæги арæзт æрцудæй Дзæуæгигъæуи. Кинонивти дзубанди цæуй, еци дууæ регионеми цæрæг не ’мзæнхонтæ куд гъæуай кæнунцæ сæ национ хелæдæрундзийнадæ, кутемæй парахат кæнунцæ уоми цæрæг иннæ адæмихæттити минæвæрттæмæ Иристонмæ, нæ маддæлон æвзагмæ, нæ культурæмæ æма не ’гъдæуттæмæ цæмæдесдзийнадæ. Еци кинонивти хъайтартæй уæлдай ма мадзали архайдтонцæ Свердловски, Ростови облæсти, Донецки Адæмон республики, Мæску æма Ярославли цæрæг не ’мзæнхонтæ, Бельгий ирæнтти диаспори разамонæг Пухати Родион.

*  *  *

Бундорон цалцæги фæсте Дигорай нæуæгæй косун райдæдта сахари 3-аг скъола. Æма си ахури гъуддæгутæ æнхæст кæнуни равгæ фæцæй дæс æма æхсæзинсæй сабийемæн. Зæгъун гъæуй уой, æма аци ахургæнæндонæ иссæй, фæстаг цалдæр анзей дæргъи райони ци скъолатæ цалцæггонд æрцудæй, уонæн сæ цуппæрæймаг. Алцæмæй дæр æнхæст æй, цæмæй кæстæртæ нури доги домæнтæмæ гæсгæ райсонцæ гъæугæ зонундзийнæдтæ.