25 июля 2024

ИРИСТОНИ КУЛЬТУРИ  МИНÆВÆÆРТТÆ БАРОХС КОДТОНЦÆ АДÆМИ ЗÆРДИТÆ СÆ АЙЙЕВАДÆЙ

02.12.2023 | 22:04

Мæскуй Адæмон хæдзаради æнтæстдзийнæдти еугуруæрæсеуон центри идарддæр æ куст кæнуй  дуйнеуон форум «Уæрæсе». Евгъуд къуæрей Республикæ Цæгат Иристон-Аланий экспозици лæвæрд адтæй культури къабази зингæдæр цаутæн. Æ архайгутæ ба адтæнцæ республики культурæ æма аййевади минæвæрттæ.

Къуæрей дæргъи цæгатиристойнаг стендтæ ка бабæрæг кодта, еци иуазгутæ, уæдта фусунтæн, сæ фембæлди рæстæг байеудагъ уидæ зæрдæмæдзæугæ дзубанди Иристони культурæ æма аййевади абони уавæрбæл, сæ идарддæри райрæзти нисантæбæл…

Ке зæгъун æй гъæуй, стенди иуазгутæмæ берæ фарстатæ разиндтæй, Цæгат Иристони культури ахсгиагдæр цаутæ æма зингæдæр архайгути цард æма исфæлдистади туххæй – æма си алкедæр фусунти ’рдигæй лæмбунæг дзуапп райста.

Культури къуæрей дæргъи нæ республики экспозиций фæууинæн адтæй Цхурбати Олеги, Цæрикъати Билари, Джиоти Вадими, Черчести Таймураз æма иннæ искурдиадæгин скульпторти куститæ. Аци автортæн се ’сфæлдистадæ æнгом баст æй нæ адæми истори æма гъæздуг фидтæлтиккон æгъдæутти хæццæ. Еци хуæдбундордзийнадæ аййевадæуарзгути зæрдити уæлдай цæмæдесагдæр æнкъарæнтæ алкæддæр райгурун кæнуй. Уотæ адтæй аци хатт дæр – экспозиций иузагутæ бæрзонд аргъ искодтонцæ иристойнаг скульпторти армдзæфæн.

Мадта игъустгонд дизайнер Годжи-цати Изольди æрмадзи худ национ уæледарæс дæр деси ке нæ бафтаудзæнæй? Аци хатт зæрингурд равдиста национ уæледарæси коллекци «Адæмти хæлардзийнадæ».

Форумæн æ райдайæнæй абони уæнгæ æ еудадзугон архайæг æй нæ адæмон кæфтити мæскуйаг ансамбль «Алани». Æма мадта культури къуæре æнæ «Алани»-йæй куд исфедудтайдæ? Ансамбли артисттæ аййевæй ракафтонцæ «Хонгæ» æма иннæ национ кæфтитæ.

Культури къуæрей фæлгæти арæзт æрцудæнцæ æндæр зæрдæмæдзæугæ æма цæмæдесаг мадзæлттæ дæр.

Аци къуæрей ба цæгатиристойнаг экспозици лæвæрд æй ахуради къабази хæццæ баст æрмæгутæн.

Нæ уацхæссæг