29 февраля 2024

КОСÆГÆН – КУСТ

25.11.2023 | 22:43

Кустдæттæг организацитæ ахиддæр игъосун кæнун байдæдтонцæ вакансити туххæй игъосункæнуйнæгтæ адæмæн кусти бунæттæ дæттуни республикон службæмæ. Уой сæрдари хуæдæййевæг Эллæ Авакова куд загъта, уотемæй сæ службæ алли мæйæ дæр байгон кæнуй 1200 кусти бунати. Аци анз кустдæттæг организацитæ ’рбалæвардтонцæ вакансити 640  бунатей туххæй игъосункæнуйнæгтæ, фари хæццæ рабаргæй, е фулдæр æй.

Кустдæтгутæ ци мизд феддуйнаг æнцæ, уой рæстæмбес бæрцæ фарæ 20  800 соми адтæй, уæд нур ба исирæзтæй 21 600 сомей уæнгæ. Нæ республики хæдзарадон къабæзтæй берæ рауæнти хумæтæг косгутæ нæ фагæ кæнунцæ, уæлдайдæр ба хуйæн кустуæтти.