25 июля 2024

МÆХÆМÆТ Пахампар фæдзахста:

20.07.2021 | 16:23

МÆХÆМÆТ Пахампар фæдзахста: «Цийфæнди дзаумауæй ку пайда кæнай, уæддæр æй дæ зæрдæбæл дарæ: еци дзаумау исфæлдистонцæ адæймаги зунд, зæрдæ æма къохтæ, æма ин нæдæр исафæн нæййес, нæдæр ихалæн. Ку ‘й исафай, уæд фæллойнæ исафис, хаттæй-хатт ба – адæймаги цард… Æма еци тæрегъæдæй дæхе гъæуай кæнæ…»