29 февраля 2024

НÆДТÆБÆЛ ÆДАСДЗИЙНАДÆ

19.08.2023 | 18:21

Нæ нæдтæбæл, уæлдайдæр ба фестæгæй цæуни къахнæдтæбæл æгæр ке исберæ ‘нцæ электрохуæдтолгитæ (электросамокаттæ) æма уони фудæй фидбилизтæ ке исахид æнцæ, уой фæдбæл фæстаг рæстæги фулдæрæй-фулдæр дзурдæуй. Зæгъæн, аци анзи æмбеси бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, уони фудæй æрцæуæг фидбилизти бæрцæ исирæзтæй 183,2% – уони хæццæ исцурæвæрæ унæй гъигæдард æрцудæнцæ 1043 адæймаги, 432 си сувæллæнттæ. Фæммард уни цаути бæрцæ 100% фæффулдæр æй – аци анзи фиццаг æмбеси фæммард æнцæ 12 адæймаги. Аци хабæрттæ игъосун кæнуй нæ бæсти медгъуддæгути Министради нæдтæбæл цæуни æдасдзийнади Наукон центр.