21 июля 2024

«НАРТИАДÆ»-ЙИ АНЗ

09.12.2023 | 17:55

Цæгат Иристони «Нартиадæ»-йи анзи фæлгæти 10-13 декабри цæудзæнæй дуйнеуон фольклорон фестиваль «Арфæ».Архайдзæнæнцæ си Цæгат Кавкази федералон зилди, Абхаз æма Хонсар Иристони фольклорон аййевади профессионалон æма хехъæппæресадон къуæрттæ. Программи ес æртæ номинаций: «Инструменталон исфæлдистадæ», «Музыкалон фольклор» æма «Хореографи». 11 декабри республики районти уодзæнæнцæ хунд коллективти æма районти фольклорон къуæртти еумæйаг концерттæ. 12 декабри 17 сахатти æма 30 минуттебæл адæмон исфæлдистади республикон Хæдзари (металлургти Галауани) уодзæнæй кæронбæттæн концерт, уоми фæууæлахездзаутæ хуарзæнхæгонд æрцæудзæнæнцæ фестивали дипломтæ æма зæрдæбæлдарæн лæвæрттæй. Мадзалмæ уодзæнæй бацæуæн лæвар.