24 апреля 2024

СКЪОЛАДЗАУТÆБÆЛ АУОДУНДЗИЙНАДÆ

29.02.2024 | 15:09

Цæгат Иристон хаст æрцудæй, скъолати ахурдзаутæн хуæлцæ дæттуни фæдбæл хуæздæр кæми ’нцæ, еци регионти нимæдзæмæ. Зæгъун гъæуй уой, æма еци гъуддагмæ нæ республики æцæгæйдæр еудадзугдæр цæуй лæмбунæг цæстдард: цæмæй сувæллæнттæ хуæрзадæ хуаллаг хуæронцæ, цæмæй урокти ’хсæн уолæфæн рæстæги дæр син уа ракомидзаг кæнунæн равгæ. Специалистти æмрæнгъæ хуайраги адæ рагацау рахатуни гъуддаги архайунцæ ниййергутæ æма скъоладзаутæ сæхуæдтæ дæр. Аци ахсгиаг гъуддаги хузæнондзийнадæбæл архайд идарддæр дæр цæудзæнæй. Скъолати бундорон цалцæгкæнуйнади парахат программи фæрци хуæрæндæнттæ дæр нæуæггонд æрцæунцæ. Аци анз исцалцæг кæндзæнæнцæ æхсæз æма инсæй объекти.