13 июня 2024

СОВЕТОН ЦÆДЕС РАЙДÆДТА КОСМОСОН АНЗФИНСТ!..

08.04.2023 | 23:47

Дуйнети историй сугъзæрийнæ дамугъатæй финст æрцудæй 1961 анзи 12 апърел. Еци бон æрцудæй нæ Зæнхæбæл цæрæг адæмтæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ æности кæмæ бæлдтæнцæ еци цау – дун-дуйнети æнгом æхгæд дуæрттæ хъæбæр нифсгунæй фиццагидæр фегон кодта советон цæргæс Юрий Гагарин. Еци уæлахез советон адæймаги къохи ку бафтудæй, уæд нин еугур дуйней аллирауæнти дæр дзиллитæ зæрдиагæй арфитæ æрвистонцæ, æрдзæф нин кодтонцæ, сæ цийнæн кæрон дæр нæбал адтæй. Гагарин арви тугъди Зæнхи алливæрсти ку æрзилдæй, уæд Франций Президент Шарль де Голль ниффинста:«Советон ахургæндтæ æма астронавтти уæлахез кадæ кæнуй Европæн æма еугур дзиллитæн дæр».

Уомæн ба æвдесæн æй е дæр, æма 12 апърел уæдæй фæстæмæ нимад цæуй авиаци æма космонавтики Еугурдуйнеуон бонбæл.