13 июля 2024

ТУРИЗМ

20.02.2024 | 23:47

Куд нисангонд цæуй, уотемæй Хъобангоми фæззиндзæнæй туристон комплекс «Нарти сахар». Ци инвестицитæ харзгонд æрцæудзæнæй, уони бæрцæ нерæнгæ хъæртуй  2 миллиард сомемæй фулдæрей уæнгæ. Комплекси исконди уодзæнæй цуппар иуазæгдзæрæни (270 бунати), ресторантæ æма кафетæ, тукæнттæ, къахдзонæгъти фæзуæттæ, аллихузон социалон æма культурон уагæдæнттæ. Еума ахсгиагдзийнадæ ба е æй, æма инвестор æхемæ есуй ихæс комплекси алфамбулай райаразуйнаг экологион фарстатæбæл бакосун дæр. Комплекс арæзт цæудзæнæй къæпхæнгай, фиццаг къæпхæн гъæуама фæууа 2027 анзмæ – уæд «Нарти сахар» исиуазæг кæндзæнæй фиццаг туристти.