25 июля 2024

Владимир МАКСИМОВ (1930-1995), финсæг:

29.10.2022 | 16:24

 «Тæккæ-тæккæ бæлахдæр е æй, æма исирæзтæй уæхæн фæлтæр, кæций исахур кодтонцæ, æцæгæй табуйаг æма цитгийнаг ци адтæй, уонæбæл ходунбæл. Нæ сæ исахур кодтонцæ тæрсунбæл, нæдæр уарзунбæл, нæдæр фудзæрдæ дарунбæл, айдагъдæр кир-киртæ кæнунбæл…»