05 декабря 2023

Зундгонд журналист ДЗАМПАТИ Маирбег

05.08.2021 | 15:42

(гъулæггагæн, е дæр абони цардæгас нæбал æй…) кæддæр уотæ финста: «Мæрзойти Хъазбеги ка зудта, уонæн сæ зæрдитæй нæ хецæн кæнунцæ æ рохс ном, æ фæлмæн бахудт. Никки ба ма бахъонц кæнунцæ – цæмæн рандæй уотæ раги е ‘цæг дуйнемæ адæмæн уарзон, дессаги хуарз адæймаг, архæстгин æма хъæппæресгин разамонæг… Цæйбæрцæ æма цæйбæрцæ хуарз гъуддæгутæ ма исаразтайдæ æ уарзон Иристон æма æ гъæубæстæн абони уæнгæ ку фæццардайдæ, уæд. Уогæ ба, Мæрзойти Хъазбег берæ хуарздзийнæдтæй æ фæсте ниууагъта арфиаг фæд, кæд æ царди нæдтæ гургъахъ æма вазуггин адтæнцæ, уæддæр…»