22 майя 2024

ДЗУРДИ ФАРНÆ – АДÆМИ АМОНДÆН!..

17.12.2022 | 17:12

Нæ республики мухур æма дзиллон коммуникацити гъуддæгути комитет игъосун кæнуй, хуæздæр журналистон кусти туххæй Цæгат Иристони Сæргълæууæги аллианзон преми райсуни фæдбæл конкурс ке райдæдта, уой.

Конкурси нисанеуæг æй дзиллон хабархæссæг фæрæзнити ирæзтæн агъаз кæнун, уæдта мухургонд æрмæгути хуæрзгъæдæдзийнадæ æма журналистти дæсниади къæпхæн фæууæлдæр кæнун.

Преми лæвæрд цæуй мæнæ уæхæн номинацити:

«Анзи темæ Уæрæсейи» – 2022 анз – Уæрæсей адæмти культурон бунти анз;

«Кадæ æма намус» – æхсæнадæбæл æновуд адæймæгути æма æскъуæлхтдзийнæдти туххæй мухургонд æма æндæр информацион æрмæгутæ, тугъди æма фæллойни ветеранти, социалон уагæй бæрнон кустуæтти, уæдта гуманизми уагæвæрдти туххæй очерктæ;

«Исонибон» – национ проекттæ Иристони куд æнхæстгонд цæунцæ, уобæл дзорæг мухургонд æма  нæ республики идарддæри æнтæстгин райрæзти фарстати фæдбæл æндæр информацмион æрмæгутæ;

«Коррупций нихмæ» – адæм коррупций цаутæ æвзæрбæл цæмæй нимайонцæ – æхсæнади медæгæ коррупцион фæззиндтитæ бæлвурдгæнæг æма еци æверхъаудзийнадæ искунæг кæнунæн агъазгæнæг мухургонд æма æндæр информацион æрмæгутæ;

«Еукæнуйнадæ» – Цæгат æма Хонсар Иристони информацион еудзийнадæ ка федар кæнуй, Республикæ Хонсар Иристони журналистти уæхæн мухургонд æма æндæр информацион æрмæгутæ;

«Финсæнгарзи фæлварæн» – Цæгат Иристони хуарзæрдигæй равдесунæн ка агъаз кæнуй, цийфæнди информацион-коммуникацион фæрæзнити парахатгонд 25 анземæй кæстæр æригон журналистти (уой хæццæ – уæлдæр ахургæнæндæнтти студентти) æнæпрофессионалон æрмæгутæ;

«Патриот» – патриотон гъомбæлади, æфсæддон æхсарæ парахат кæнуни æма æцæг хæзнадзийнæдтæбæл æновуд уни фарстатæмæ бардарæг мухургонд æма æндæр информацион æрмæгутæ (уой хæццæ, сæрмагонд æфсæддон операци Украини æнхæст кæнуни темæбæл дзубанди кæми цæуй, уæхæнттæ).

Конкурсон куст æма конкурси архайуни фæдбæл курдиадæ аци анзи 21 декабри 23 сахаттей æмгъудмæ барветун гъæуй электронон пости мæнæ уæхæн адресмæ: Konkurs@kpmk15.ru