13 июля 2024

Ӕригон специалисттæн агъаз

17.02.2021 | 16:28

Цæгат Иристони идарддæр æнхæстгонд цæуй, дууинсæй анзи æма уомæй минкъийдæр кæбæл цæуй, уæдта культури, ахурадæ æма медицини къабæзти ка косуй, уæхæн æригон специалисттæн агъаз кæнуни программæ. Уомæ гæсгæ еу адæймаги бон æй цæрæнуат балхæнунæн субсиди æртæ миллион сомей бæрцæ райсун.