04 декабря 2023

ЦИ ФӔДЗАХСТАЙ ФӔСТАГӔНТТӔН…

20.11.2021 | 15:20

ЦЪОПБОЙТИ АРТЕМИ НОМЕРӔН

Адтӕй нин уарзон хеуон ӕма ӕмгарӕ. Цардӕй нӕ хӕццӕ, цийнӕ кодта нӕ цийнӕбӕл, хъонц кодта нӕ зинбӕл. Фал…Ӕ царди ӕмбескарӕмӕ ку бахъӕрдтӕй, уӕдта ‘й ӕнӕхатир нез ӕ буни искодта. Бонӕй-бонмӕ тайгӕ цудӕй, ӕ уод ӕгудзӕгӕй-ӕгудзӕгдӕр кодта, ӕ цӕстингас – тарӕй-тардӕр, ӕ хъаурӕ исустӕй. Уӕддӕр ӕ рист уавӕр нецӕмӕй рабӕрӕг кодта, некӕд неке ин фегъуста ӕ уӕззау уолӕфт, ӕ гъӕрзун. Уогӕ ба цӕйбӕрцӕ хъаурӕ ӕма нифс гъудӕй, еци риститӕн ниффӕразунӕн. Фал бухстӕй, фӕразта, уомӕн ӕма цӕрӕццагӕй рантӕстӕй аци дуйнемӕ, кӕдзос уод ӕма си рӕстӕй цӕрун ахур адтӕй.

О, Артем! Хуарз ӕма дӕ риствӕллад мадӕ дӕуӕй ӕхсӕз мӕйи раздӕр бацудӕй е ‘носон дуйнемӕ ӕма еци зиндзийнадӕ нӕбал фӕууидта. Хуарз ӕма дӕ хестӕр ӕнсувӕр нӕбал фегъуста дӕ еци зин хабар. Хуарз ӕма дӕ разӕй бацудӕнцӕ…

Фал дӕ фӕсте ӕрхунбадӕгӕнгӕй, ци бийнонтӕ, хеуӕнттӕ, синхӕнттӕ ниууагътай, уонӕн ба ци кӕнгӕ ‘й… Гъӕр мӕрдтӕмӕ дӕр игъусуй, зӕгъгӕ, ку фӕззӕгъунцӕ… Мадта уӕд дӕумӕ сӕ дзиназун куд не ‘гъусуй.  Еу фӕстӕмӕ дзуапп си куд некӕмӕн раттис…

Ӕма, дан, мӕрдти дӕр синхони фарст ес. Гъей, кенӕ ба ци загъдӕуа ӕ зӕгъӕгӕн. Гӕрр! Куд бацудтӕ, ӕмдзӕрийнӕй ци синхонти хӕццӕ фӕццардтӕ, уони зӕрдихудти? Дӕ хуарздзийнадӕ, дӕ къохти агъаз  кӕбӕл нӕ адтӕй, еу уӕхӕн ни ку неке адтӕй. Мах бон ба дин фӕййагъаз кӕнун дӕр нецӕмӕй иссӕй.

Бӕргӕ дӕбӕл ристӕнцӕ нӕ зӕрдитӕ, бӕргӕ дӕбӕл еугурӕйдӕр урдуг ниллӕудтан, фал фудадзал фӕрсгӕ неке кӕнуй. Ци фӕдзахстай дӕ еунӕг фурт ӕма кизгӕн, дӕ цӕститӕй ма сӕ ку райагурдтай, уӕд? Ци ма фӕдзахстай дӕ фӕстаг искасти дӕ цардӕмбалӕн? Ци ма?! Ци ма?! Нӕ фарстатӕ нӕ сӕригъунӕй фулдӕр, нӕ фӕсмонтӕ ба ӕносон…

Уӕлӕбӕл куд рӕстуод ӕма рохс зӕрдӕй фӕццардтӕ, уӕхӕн дзенет дин мӕрдти Барастӕр исаккаг кӕнӕд де ‘цӕг дуйней дӕр. Дӕ уоди фарнӕ ба нин ӕносмӕ дӕнцӕн хӕссуйнаг ке уодзӕнӕй, уобӕл ба мах дузӕрдуг нӕ кӕнӕн. Фиццаг хатт нӕ фӕссайдтай, фал дин хатирӕй фӕууӕд… Бӕргӕ нӕ тасуй ӕвзаг дӕуӕн, «фӕррохсаг уо» зӕгъунмӕ, фал… Ци киндӕуа?! Ци киндӕуа?!

ЦӔМӔХЪАТИ Геуӕрги

КОЛИТИ Витали