31 марта 2023

Зундгонд ирон финсæг Айларти Измаил кæддæр уæхæн гъуди загъта:

07.10.2020 | 21:45

«Растæй-зулунæй, хуарзæй-лæгъузæй адæймаг æй адæми минæвар, æма, цийфæнди æвзагбæл дæр дзорæд, кæцифæнди динбæл
– æууæндундзийнадæбæл дæр хуæцæд, уæддæр æ Хуцауи рази гъæуа-ма тæрегъæдæй тæрса, æ дзилли рази – ходуйнагæй…»